Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thiết lập nhiều kênh hỗ trợ người lao động , người sử dụng lao động triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP

Thứ tư, 20/10/2021, 11:17 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

(baophutho.vn) - Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ngành BHXH tỉnh đang tập trung giải quyết để kịp thời hỗ trợ cho người lao động.

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập:  Cơ quan BHXH gửi danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 cho đơn vị sử dụng lao động để kiểm tra, đối chiếu thông tin gửi lại thông tin khớp đúng cho cơ quan BHXH. 

Đối với người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. Trường hợp này có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn), qua cổng dịch vụ công BHXH (http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) qua ứng dụng VssID - BHXH số; nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện qua Trung tâm hành chính công.

Lưu ý: Người lao động chỉ nộp hồ sơ trực tuyến một lần duy nhất và chờ cơ quan BHXH giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động.

Trường hợp cần hỗ trợ, người lao động có thể liên hệ với các số điện thoại hỗ trợ thuộc BHXH tỉnh dưới đây:
 

Các kênh hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP của BHXH tỉnh Phú Thọ

Kim Phượng (BHXH tỉnh)

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security