Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tổng dư nợ vốn vay ưu đãi toàn tỉnh đạt trên 4 nghìn tỷ đồng

Thứ hai, 26/08/2019, 09:24:29
Print + | - Font Size: A

PTĐT-Hiện nay, NHCSXH tỉnh đã và đang triển khai 15 chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn; Doanh số cho vay 7 tháng đầu năm là 601.356 triệu đồng, với 16.806 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Tính đến 31/7/2019, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh là 4.038.200 triệu đồng, tăng 141.741 triệu đồng (tăng trưởng 3,64%) so với năm 2018; có 124.174 hộ có dư nợ. Một số chương trình tín dụng có dư nợ cao, như: Cho vay hộ nghèo, dư nợ 1.133.784 triệu đồng (chiếm 28,08%/tổng dư nợ), có 31.337 hộ dư nợ; Cho vay hộ cận nghèo, dư nợ 729.780 triệu đồng (chiếm 18,07%/tổng dư nợ), có 19.294 hộ dư nợ; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dư nợ 641.021 triệu đồng (chiếm 15,87%/tổng dư nợ), có 49.091 hộ dư nợ; Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, dư nợ 571.274 triệu đồng (chiếm 14,15%/tổng dư nợ), có 15.985 hộ còn dư nợ; Cho vay hộ mới thoát nghèo, dư nợ 361.543 triệu đồng (chiếm 8,95%/tổng dư nợ), có 8.792 hộ còn dư nợ...

Văn Lang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang