Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

Thứ hai, 20/12/2021, 20:57 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

(baophutho.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số: 3262/QĐ -UBND, ngày 17/12/2021 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Theo đó, tổng số hộ dân cư tại thời điểm rà soát 418.208 hộ. Tổng số hộ nghèo là 24.604 hộ; tỉ lệ hộ nghèo 5,88%.  Tổng số hộ cận nghèo là 19.531 hộ; tỉ lệ hộ cận nghèo 4,67%. 

 

B.T

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security