Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Chuyện về túi nilon

PTĐT- Bên chén trà, ông Nghị, ông Khánh, ông Lại cùng bàn luận chuyện thời sự trong nước, quốc tế. Bà Tuyến - vợ ông Nghị tay xách làn trong...

TIN BÀI KHÁC
Phú Thọ Miền núi số 52, tháng 5 năm 2016

16/05/2016

Phú Thọ Miền núi số 52, tháng 5 năm 2016

Phú Thọ Miền núi số 51, tháng 4 năm 2016

19/04/2016

Phú Thọ Miền núi số 51, tháng 4 năm 2016

Phú Thọ Miền núi số 50, tháng 3 năm 2016

16/03/2016

Phú Thọ Miền núi số 50, tháng 3 năm 2016

Phú Thọ Miền núi Xuân Bính Thân 2016

22/01/2016

Phú Thọ Miền núi Xuân Bính Thân 2016

Phú Thọ Miền núi số 47 tháng 12 năm 2015

16/12/2015

Phú Thọ Miền núi số 47 tháng 12 năm 2015

Phú Thọ Miền núi số 46 tháng 11 năm 2015

16/11/2015

Phú Thọ Miền núi số 46 tháng 11 năm 2015

Phú Thọ Miền núi số 45 tháng 10 năm 2015

15/10/2015

Phú Thọ Miền núi số 45 tháng 10 năm 2015

Phú Thọ Miền núi số 44 tháng 9 năm 2015

20/09/2015

Phú Thọ Miền núi số 44 tháng 9 năm 2015