Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0

Thứ bảy, 07/10/2017, 07:21:43
Print + | - Font Size: A

12-1507335795


Khoảng 275 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin đã đưa ra những nhận định về các thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0).

Theo TTXVN