Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Việt Nam có 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

Thứ sáu, 08/12/2017, 08:08:52
Print + | - Font Size: A

01-1512695386


Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 10 di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc.

Theo TTXVN