Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Dân số cả nước đạt 93,7 triệu người trong năm 2017

Thứ ba, 09/01/2018, 14:50:41
Print + | - Font Size: A

tongdanso20171-1515484339

Theo Tổng cục Thống kê, dân số trung bình năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người, tăng 987.300 người, tương đương tăng 1,07% so với năm 2016, bao gồm dân số thành thị 32,9 triệu người, chiếm 35,1%; dân số nông thôn 60,8 triệu người, chiếm 64,9%.

Trong cơ cấu dân số, tỷ lệ dân số nam là 46,2 triệu người, chiếm 49,3%; dân số nữ 47,5 triệu người, chiếm 50,7%.

Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2017 là 73,5 tuổi, trong đó nam là 70,9 tuổi và nữ là 76,2 tuổi.

Theo TTXVN