Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

Chủ nhật, 27/05/2018, 07:36:09
Print + | - Font Size: A

infographicstuoinghihuu-1527381475

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo TTXVN