Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Bức tranh kết quả phòng chống tham nhũng

Thứ tư, 27/06/2018, 07:51:20
Print + | - Font Size: A

infographicthamnhung-1530060778

Từ sau Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Theo TTXVN