Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Quy mô học sinh, sinh viên tăng hơn 1 triệu so với năm học trước

Thứ năm, 06/09/2018, 07:39:52
Print + | - Font Size: A

infographicsnamhocmoi-1536194433

Cả nước có gần 24 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học 2018-2019, tăng hơn 1 triệu so với năm học 2017-2018. 

Đây là năm có tính chất bản lề trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 4/11/2013) với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Theo Vietnam+