Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Hội nghị Trung ương hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Chủ nhật, 07/10/2018, 06:43:51
Print + | - Font Size: A

dohoa-1538869541

Từ ngày 2-6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.

Theo TTXVN