Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thứ bảy, 06/10/2018, 05:58:11
Print + | - Font Size: A

infographicsleviengfull-1538780388

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí./

Theo TTXVN