Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Phú Thọ: 13/18 Bí thư Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thế hệ 7X

Thứ sáu, 11/09/2020, 07:26:35
Print + | - Font Size: A

13-bi-thu1-1599783884
13-bi-thu2-1599783897
13-1599871465
13-bi-thu5-1599794384