Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Thu nhập của người lao động toàn cầu giảm 3.500 tỷ USD do COVID-19

Thứ hai, 12/10/2020, 07:28:33
Print + | - Font Size: A

2909infothunhap-1602462625