Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỳ II: Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

PTĐT  - Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại theo phương thức xã hội hóa để giảm gánh nặng cho ngân sách...

TIN BÀI KHÁC
Nâng cao hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn

12/01/2021

PTĐT - Những năm gần đây, người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh không còn lo lắng nhiều về việc thiếu nước sinh hoạt, nước không đảm bảo vệ sinh, bởi nhiều dự án nước sạch tập trung được đầu tư...

Đảm bảo môi trường làng nghề - Hướng tới các giải pháp bền vững

06/01/2021

PTĐT - Phú Thọ hiện có hơn 70 làng nghề đã được công nhận. Các làng nghề hầu hết sản xuất ổn định góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm cho lao động nông thôn.

Vì mục tiêu dân số và phát triển

27/12/2020

PTĐT - Nhận thức và hành động của toàn xã hội về công tác dân số đã được nâng lên rõ rệt; khống chế thành công tốc độ gia tăng nhanh dân số; cơ cấu dân số thay đổi tích cực theo hướng giảm tỷ trọng dân số...

Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2021

24/12/2020

PTĐT - Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực và dịch bệnh Covid-19 dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra những thách thức, nguy cơ lớn đối với tất cả các quốc gia.

Bình đẳng giới: Xóa bạo lực, trao cơ hội

21/12/2020

PTĐT - Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác bình đẳng giới, giúp thay đổi thái độ, chuyển đổi hành vi về định kiến giới...

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xâm hại 

17/12/2020

PTĐT - Toàn tỉnh hiện có hơn 400.000 trẻ em, trong đó có 4.807 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 1,2%). Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển thì trẻ em đang phải đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức từ những mặt trái của xã hội.

Những vấn đề cần quan tâm

09/12/2020

PTĐT - Những năm gần đây, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong các bếp ăn bán trú luôn được các cơ sở giáo dục và phụ huynh quan tâm...

Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương

27/11/2020

PTĐT - Phú Thọ là tỉnh có địa hình đa dạng, gồm vùng núi, trung du, đồng bằng, với nhiều cây, con, sản phẩm nông, lâm, thủy sản phong phú mang tính đặc trưng, đặc sản như...