Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế: Không có “vùng cấm”

Thứ sáu, 12/01/2018, 15:13:02
Print + | - Font Size: A
Sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế: Không có “vùng cấm”

Sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế: Không có “vùng cấm”

A Font Size: - | +

img7368-1512036786-1515744678

PTĐT- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW6), Phú Thọ đã có nhiều việc làm cụ thể với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất nhưng vẫn bảo đảm tính ổn định. Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, không có “vùng cấm” từ cơ quan Đảng, đoàn thể đến chính quyền. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Khỏe  - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

img1722-1515744730

- Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Phú Thọ đã tinh giản biên chế được bao nhiêu trường hợp và tập trung ở khối nào thưa đồng chí?

- Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã giảm được 46 đơn vị cấp phòng, trung tâm, đầu mối trực thuộc các sở, ngành, đoàn thể; qua đó, số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng giảm, hiệu quả hoạt động của tổ chức sau khi sắp xếp, điều chỉnh được tăng lên. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, cùng với việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, qua đó thực hiện việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện việc tinh giản biên chế theo lộ trình từng năm và tổng thể đến năm 2021.

Năm 2017 tỉnh đã tiến hành sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ tại các khu dân cư và chủ tịch hội nông dân tại các phường, thị trấn, qua đó đã giảm số lượng lớn người hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước; đã chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương bí thư hoặc phó bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư, nơi nào thực sự khó khăn về cán bộ mới bố trí đảng viên là trưởng khu dân cư, chủ trương này đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ.

- Được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện NQTW6- khóa XII, ngành Tổ chức đã có những việc làm cụ thể như thế nào để Nghị quyết ban hành thực sự hiệu quả?

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện số 44-KH/TU để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kế hoạch thực hiện số 45-KH/TU để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập và thông tin, tuyên truyền; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại là việc làm khó, phức tạp và nhạy cảm, liệu có “vùng cấm” trong quá trình thực hiện?

- Đúng là tinh giản biên chế là việc làm khó và nhạy cảm, vì liên quan đến yếu tố con người, đến nguồn lực để thực hiện chế độ chính sách của tỉnh, đặc biệt khi mà công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nể nang, xuê xoa, né tránh, ngại va chạm, đánh giá không sát thực tế nên việc xét tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn. Tất nhiên là không có “vùng cấm” trong quá trình thực hiện.

img1835-1515744758
Cô giáo Phùng Thị Nghị, giáo viên Trường Mầm non Tiên  Cát, thành phố Việt Trì tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.

- Thực tế cho thấy, các địa phương, đơn vị mới giảm được đầu mối. Việc tinh giản biên chế mới chủ yếu tinh giản cơ học, bởi đa số trường hợp thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, trong khi đó các đơn vị chưa quan tâm phân loại đối tượng tinh giản thuộc nhóm CBCCVC “năng lực còn hạn chế”. Đồng chí nghĩ sao về điều này? 

- Hạn chế của chúng ta hiện nay là công tác đánh giá cán bộ. Bởi nếu làm tốt công tác này, chúng ta sẽ loại ra khỏi bộ máy những đối tượng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ai cũng xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không thể tìm ra được những đối tượng năng lực hạn chế, đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên đây là lỗi của cả hệ thống chính trị, trong đó có cả trách nhiệm của thủ trưởng các địa phương, đơn vị. Đó là lý do vì sao chúng ta mới giảm được đầu mối mà chưa giảm được nhiều biên chế. 

- Qua quá trình làm việc và lắng nghe ý kiến từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh về công tác sắp xếp đầu mối, tinh giản biên chế, đồng chí thấy có những vấn đề gì cần quan tâm giải quyết ngay?

- Đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị của cả hệ thống chính trị trong tỉnh phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung, thống nhất, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cần có lộ trình phù hợp, bước đi thận trọng, vững chắc, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức.

Những việc cần thực hiện trong thời gian tới đó là mỗi cơ quan tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị mình, để kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sắp xếp, điều chỉnh đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ nghiên cứu để kịp thời tham mưu sửa đổi, điều chỉnh quy định về tổ chức cán bộ như phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, quy định về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ, xây dựng Đề án, phương án để sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể tỉnh, các cơ sở dạy nghề theo hướng trên địa bàn tỉnh chỉ còn một đơn vị dạy nghề; sắp xếp các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc các Sở, ngành thành một đầu mối... 

Trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này !

Việt Hà (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang