Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin -  nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

Thứ hai, 12/02/2018, 08:02:09
Print + | - Font Size: A
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin -  nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin -  nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

A Font Size: - | +

img6029-1-1518397164

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác kê khai và nộp thuế, cán bộ Cục thuế tỉnh chủ động hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, nộp thuế điện tử qua mạng Internet.


PTĐT - Tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong  toàn tỉnh thực hiện đồng bộ ứng dụng CNTT, tạo nền tảng quan trọng  xây dựng chính quyền điện tử. Việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong các cơ quan Nhà nước cũng như trong giao dịch với tổ chức, công dân, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

Với mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành một tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa… vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, những năm qua song song với sự đầu tư, phát triển vào nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, tỉnh ta luôn chú trọng phát triển và ứng dụng CNTT. Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, năm 2017 chính thức phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017- 2020 và các năm tiếp theo. Như vậy ứng dụng CNTT đã được chuyển hóa từ lượng sang chất, từ chỗ đưa tin học vào công tác quản lý hành chính Nhà nước đến xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần thúc đẩy cải cách hành chính Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, tạo đà phát triển KT-XH. Theo đó toàn tỉnh sẽ thực hiện và đảm bảo liên thông liên kết hệ thống thông tin giữa các cấp, các ngành; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo 4 mức độ phục vụ người dân và doanh nghiệp: Bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính; cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Để đáp ứng các yêu cầu đặt ra, hạ tầng CNTT của tỉnh được xây dựng và từng bước hoàn thiện, các dự án nâng cấp mạng diện rộng (Wan) nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN), hệ thống hội nghị trực tuyến... được đầu tư. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có kết nối Internet tốc độ cao phục vụ công tác, trong đó 15/39 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện có hệ thống mạng nội bộ kết nối theo mô hình máy chủ/ máy trạm, các đơn vị còn lại hệ thống mạng nội bộ kết nối ngang hàng, tỷ lệ máy tính được kết nối Internet đạt 98%. Tỷ lệ cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước được trang bị máy tính làm việc đạt 97%, trong đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh đạt 97,5%, cấp huyện thành thị đạt 95,58%, cấp xã phường thị trấn đạt trên 60%. Kèm theo đó các trang thiết bị phụ trợ như máy in, máy photo, máy quyét, thiết bị mạng… được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Bên cạnh đó Trung tâm tích hợp dữ liệu số của tỉnh ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo tốt việc triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trang thông tin điện tử của các đơn vị và một số ứng dụng chuyên ngành khác. Các hệ thống thông tin đảm bảo tuân thủ các chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Hệ thống thư điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử được ứng dụng rộng rãi, trên 90% cán bộ công chức trao đổi công việc qua mạng, 100% đơn vị thực hiện gửi văn bản điện tử song song với văn bản giấy, tạo thuận lợi trong hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp được triển khai tại cơ quan Nhà nước các cấp của tỉnh đã phục vụ hiệu quả việc thực hiện các giao dịch điện tử như kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội, gửi nhận văn bản điện tử... Hệ thống hội nghị trực tuyến với 16 điểm cầu được duy trì hoạt động, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Các ứng dụng chuyên ngành như phần mềm quản lý tiếp công dân, phần mềm quản lý thi, hỗ trợ hoạt động thi, phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý chi trả bảo hiểm, phần mềm kê khai thuế qua mạng, hệ thống cổng học trực tuyến, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng, phần mềm kế toán, quản lý đất đai… được các ngành ứng dụng hiệu quả. 


technology-1024x614-1518397415

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Là đơn vị sớm triển khai ứng dụng CNTT, đến nay Cục Thuế tỉnh đã có một hệ thống CNTT tương đối hiện đại với hệ thống mạng, thiết bị, hệ thống truyền thông cùng hệ thống phần mềm ứng dụng chuyên ngành không những đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành Thuế mà còn hỗ trợ phục vụ người nộp thuế trong toàn tỉnh. Cục Thuế thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ người nộp thuế khai thuế, nộp thuế. Đến hết năm 2017, ngành Thuế đã triển khai 161 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 1, 48 DVCTT mức 2, 5 DVCTT mức 3 và 122 DVCTT mức 4, được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng Nhất trong Bảng xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các sở, ban, ngành. Không chỉ riêng ngành Thuế, hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sau khi được triển khai đồng bộ, thống nhất tới các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị thì trong năm qua đã kết nối, liên thông và cung cấp trực tuyến giải quyết 1.851 thủ tục hành chính. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2 đạt 100%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt trên 30%, mức độ 4 đang được thí điểm triển khai tại Cục thuế và Sở Giao thông vận tải. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua hệ thống một cửa điện tử đạt trên 40%. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông cho biết: Mặc dù quá trình đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn song với quyết tâm cao tỉnh đã tập trung, phát huy các nguồn lực đầu tư cho CNTT, kiểm soát được hiệu quả triển khai cũng như hoạch định được các công việc phải làm một cách đồng bộ, thống nhất trên cơ sở phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ chính phủ. Công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT được ưu tiên, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp đào tạo tập huấn CNTT, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về CNTT và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo đến năm 2020 sẽ cơ bản xây dựng xong chính quyền điện tử cấp tỉnh, huyện, xã. Được biết quý II/2018 UBND tỉnh sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công. Đây sẽ là đầu mối chính trong việc kết nối và thực hiện các dịch vụ hành chính công đối với người dân và doanh nghiệp thông qua đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từ đó góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Mai Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang