Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn

Thứ ba, 10/07/2018, 07:39:01
Print + | - Font Size: A
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn

Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn

A Font Size: - | +

Kỳ II: Những khó khăn hiện hữu

img2606-1531183227Đảng viên Hà Thị Tuyến và Hà Thị Chuyên Chi bộ khu Vinh Quang, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn hướng dẫn học sinh đọc sách tại nhà văn hóa khu trong dịp hè.

>>> Kỳ I: “Đầu tàu” nơi gian khó

PTĐT-Mặc dù công tác phát triển đảng viên nữ người DTTS đã đạt được kết quả,  các đảng viên phát huy được vai trò, vị trí trong công tác, lao động và các phong trào thi đua nhưng thực tế hiện nay, không ít chi bộ ở vùng có đông người DTTS vẫn còn lúng túng trong việc nâng tỷ lệ phát triển đảng viên nữ.

Những khó khăn

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hết năm 2017, toàn tỉnh có hơn 100 nghìn đảng viên, trong đó có 1.964 đảng viên nữ là người DTTS. Nhìn vào số liệu này cho thấy, công tác phát triển đảng viên nữ người DTTS hiện đang gặp khó khăn do một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ và phát triển đảng viên nữ. Công tác phối hợp giữa Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên ở một số nơi chưa chặt chẽ trong việc giới thiệu hội viên là nữ thanh niên trong độ tuổi đoàn để tạo nguồn. Một thực tế nữa, do chị em chủ yếu làm nông nghiệp, công việc bận rộn, tư tưởng còn tự ti, an phận nên không muốn phấn đấu. Một số quần chúng có chí hướng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng nhưng không đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn hoặc không đủ điều kiện kết nạp.  

Một nguyên nhân nữa là công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để họ có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ vẫn chưa được quan tâm, dẫn đến nhiều quần chúng chưa hăng hái phấn đấu. Đây là “nút thắt” cơ bản khiến tỷ lệ đảng viên là nữ người DTTS ở các huyện miền núi chưa cao. Điển hình như chi bộ khu Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập từ năm 2015 đến nay chưa kết nạp thêm đảng viên, hay chi bộ khu Tam Giao, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, trong đó không có đảng viên nữ... Ông Đinh Văn Mào - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn chia sẻ: Một số đoàn thể chính trị trong khu dân cư hoạt động yếu nên chưa tập hợp, thu hút được đoàn viên, hội viên; chất lượng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chưa cao, vì vậy chi bộ không có nguồn để kết nạp. Nguyên nhân nữa là do trình độ học vấn của nữ quần chúng thấp, việc vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình cũng là một trở ngại. 

Tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, một xã có tới hơn 70% dân số là người Mường sinh sống, Đảng bộ xã có 13 chi bộ với 229 đảng viên nhưng mới chỉ có 26 đảng viên nữ là người dân tộc. Theo đồng chí Hà Khánh Trình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Nha, khó khăn chính là đa số phụ nữ có đủ điều kiện về trình độ văn hóa thường đi học tập tại các trường chuyên nghiệp; ra trường tìm việc làm ở thành phố hoặc thị trấn. Mặt khác, một số chị em không vượt qua được “rào cản” quan niệm lạc hậu để tiếp cận vai trò phụ nữ trong xã hội hiện đại, do đó, thường có tư tưởng “an phận thủ thường”.

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên nữ người DTTS ở các chi, Đảng bộ nông thôn đang gặp nhiều khó khăn. Tìm được quần chúng ưu tú đã khó, nhưng bồi dưỡng, giữ chân để đưa họ đứng trong hàng ngũ  còn khó hơn. Chị Hoàng Thị Tài, Bí thư Chi bộ khu Đường 2, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn cho biết: Có những nữ đoàn viên ưu tú được lựa chọn đi học cảm tình Đảng nhưng sau khi có chứng chỉ, họ lấy chồng rồi “quên” luôn việc phấn đấu vào Đảng. Hay như có những hội viên phụ nữ, sáng mai ra huyện học thì tối nay đến nhà bí thư chi bộ nằng nặc xin không đi học nữa gây khó khăn cho cơ sở.

Gỡ dần “nút thắt”

Qua tìm hiểu ở một số chi, Đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ là người DTTS, chúng tôi được biết, để phát triển đảng viên nữ người DTTS được tốt hơn thì cần phải có những “hạt nhân” nữ. Để gây dựng được hạt nhân, trước hết, cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bí thư Chi bộ Đường 2, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn cho rằng: “Nếu như đảng viên không thực sự tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm” thì rất khó có thể bồi dưỡng, giáo dục và định hướng cho quần chúng phấn đấu vào Đảng. Muốn thuyết phục người khác, bản thân cán bộ, đảng viên phải là tấm gương cho quần chúng soi vào”.

Để gỡ những “nút thắt” trong công tác phát triển đảng viên nữ người DTTS, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Hoàng, Đinh Ngọc Chi cho biết: Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên, đảng viên chính thức có kinh nghiệm, uy tín giúp đỡ các quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên, đồng thời phụ trách các chi bộ, tăng cường công tác giám sát, dự sinh hoạt. Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho lao động, qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp...

Để khắc phục những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên người DTTS, đặc biệt là đảng viên nữ, các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập… cần tập trung rà soát việc đẩy mạnh phát triển đảng viên người DTTS ở các cơ sở Đảng, nhất là ở các khu dân cư nhiều năm chưa kết nạp được hoặc kết nạp được ít đảng viên. Biện pháp có tính bền vững lâu dài là tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. 

Các tổ chức Đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng và nhận thức về Đảng cho quần chúng, trong đó có quần chúng là nữ người DTTS, tạo niềm tin và động cơ để quần chúng tích cực tham gia xây dựng Đảng và phấn đấu vào Đảng. Các chi bộ khu dân cư phải xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp, phân công cấp ủy, đảng viên phối hợp với các đơn vị, tổ chức để thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các đảng viên được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phát triển đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động, kịp thời đề xuất cấp trên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người có đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng. 

Tăng cường củng cố tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là cấp cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua thực tiễn ở cơ sở phát hiện, giới thiệu đoàn viên, thanh niên, hội viên, quần chúng ưu tú cho Đảng. Các tổ chức Đảng không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, lấy kết quả phát triển đảng viên nữ là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Đặt mục tiêu cụ thể cho các tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Làm được như vậy thì công tác phát triển đảng viên nữ là người DTTS  sẽ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang