Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

Thứ hai, 30/09/2019, 06:55:03
Print + | - Font Size: A
Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

A Font Size: - | +

img4675-1567987675-1569801399

PTĐT - Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội.

Quá trình xây dựng NTM đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người dân; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng với quá trình tham gia các hoạt động xây dựng NTM, người dân đã ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, đặc biệt là tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước giảm đi rõ rệt. 

Tuy nhiên, ở một số nơi và trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo, người dân nông thôn vẫn chưa xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, chưa nhận thức đúng về quan điểm: “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm là chính”, vai trò chủ thể, trách nhiệm của người hưởng lợi trong xây dựng NTM chưa được phát huy đầy đủ. Thậm chí, nhận thức của một bộ phận lãnh đạo xã cho rằng xây dựng NTM là dự án do Nhà nước đầu tư xây dựng nên còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại, từ đó không quan tâm tới việc huy động nguồn lực trong dân để triển khai thực hiện, dẫn tới hiệu quả triển khai thực hiện chương trình còn hạn chế... Một trong những nguyên nhân dẫn tới tồn tại trên là do công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM của các cấp, ngành, địa phương, chưa đầy đủ, thường xuyên và sâu rộng. Đặc biệt, một số chính sách của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn chưa được cụ thể hóa nên khi vận động nhân dân còn gặp nhiều trở ngại, nhất là trong việc vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền của, công, sức cùng xây dựng NTM.

Thực tiễn cho thấy, những địa phương nào làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì ở đó nhân dân rất tích cực, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM; việc  huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết, tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các tiêu chí của chương trình cũng rất thuận lợi và đạt kết quả cao. Do vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, bên cạnh các giải pháp đồng bộ khác, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng để cho người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa to lớn của chương trình xây dựng NTM là làm cho chính bản thân, gia đình, quê hương mình, qua đó thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, chủ động, tích cực tham gia ủng hộ phong trào dưới nhiều hình thức; tuyên truyền để làm sao mọi người dân đều nhận thức rằng: “Xây dựng NTM là công việc thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà, mỗi thôn xóm và từng địa phương; tất cả cùng chung sức dưới sự lãnh đạo của Đảng...” nhằm thực hiện thành công xây dựng NTM. Trong xây dựng NTM cần thấy rõ vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là trụ cột. Do vậy, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng các hoạt động thiết thực như: Hiến đất, góp công sức, tiền của, tự nguyện giải phóng mặt bằng cho xây dựng công trình hạ tầng, cải tạo nơi ăn, ở, phát triển sản xuất... vận động các đơn vị, doanh nghiệp, con em của địa phương làm ăn nơi xa tích cực đóng góp vật chất, tinh thần để tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tới đây, tỉnh ta sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, hy vọng đây sẽ là dịp để các cấp, ngành xem xét, đánh giá các kết quả đã đạt được, tìm ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Minh Đức

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang