Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

“Chuẩn đầu vào”-“Bộ lọc” nâng cao chất lượng đảng viên

Kỳ III: “Chìa khóa” từ cơ sở

Thứ năm, 03/10/2019, 12:00:54
Print + | - Font Size: A
Kỳ III: “Chìa khóa” từ cơ sở

Kỳ III: “Chìa khóa” từ cơ sở

A Font Size: - | +

anh-ky-3-1570021341
Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Đoan Hùng kiểm tra, rà soát thông tin trong hồ sơ đảng viên.

>>> Kỳ II: “Sát hạch” kết nạp Đảng
>>> Kỳ I: Lý tưởng phai nhạt, động cơ không trong sáng


PTĐT - “Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Người được kết nạp vào Đảng thực sự phải là những quần chúng tiêu biểu, có uy tín trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng” là phương châm nhất quán của Tỉnh ủy nhiều năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW  của  Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và  rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nhiều giải pháp đồng bộ  đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn triển khai thực hiện, mang lại kết quả khả quan. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể được nhiều địa phương, đơn vị coi là “chìa khóa” giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên...


Phương châm nhất quán

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã thường xuyên chú trọng, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên. Theo đó, phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của tỉnh, cụ thể: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy các cấp về công tác phát triển đảng viên; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Người được kết nạp vào Đảng thực sự phải là những quần chúng tiêu biểu, có uy tín trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng; chú trọng bồi dưỡng, xét kết nạp những quần chúng ưu tú đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong các trường học, những quần chúng ưu tú ở khu dân cư, trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; xét công nhận đảng viên chính thức có thời hạn. 

Phương châm nhất quán này đã được các cấp ủy Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện và đã thu được nhiều kết quả khả quan, giúp nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp, từ đó tăng cường vai trò, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tuy nhiên, cùng với những ưu điểm, thành tích đã đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế: Công tác đào tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở một số địa bàn, nhất là ở các khu dân cư còn nhiều khó khăn, kết quả còn khiêm tốn, chưa có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu; một số tổ chức Đảng, đảng viên còn tư tưởng hẹp hòi, khắt khe trong việc xem xét nguồn cảm tình Đảng. Một số tổ chức Đảng do chạy theo số lượng, chỉ tiêu dẫn đến kết nạp vào Đảng những quần chúng chưa được trải qua rèn luyện, thử thách nhiều, do vậy không ít trường hợp sau một thời gian kết nạp đã xin ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Việc lựa chọn đối tượng kết nạp Đảng, vận dụng tiêu chuẩn xem xét kết nạp người vào Đảng ở một số nơi chưa chặt chẽ. Vẫn còn cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn) có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên. Cá biệt có chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên...

Phân tích kỹ các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, trên cơ sở điều kiện thực tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các giải pháp quan trọng giúp tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: “Nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng trong tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Tập trung nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác phát triển đảng viên. Việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các tổ chức cơ sở Đảng phải sát với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng. 

Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Vinh, việc kết nạp đảng viên cần được coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Người được kết nạp vào Đảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Điều lệ Đảng, đặc biệt quan tâm giúp đỡ, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp để làm gương cho quần chúng noi theo. Các chi, đảng bộ cơ sở cần thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp Đảng theo quy định của BCH Trung ương, hướng dẫn của Ban Bí thư và của Ban Tổ chức Trung ương. Khắc phục tình trạng cơ sở Đảng có “nguồn” nhưng không kết nạp được đảng viên. Các tổ chức Đảng phải nắm vững quy trình, thủ tục kết nạp. Các khâu trong quy trình lựa chọn, đào tạo, thử thách, kết nạp phải được các cấp ủy chủ động thực hiện. Khi tiến hành làm thủ tục hồ sơ, xét, kết nạp, cán bộ làm công tác nghiệp vụ phải nắm vững và hướng dẫn cụ thể, chính xác, tỉ mỉ, tránh làm đi làm lại, kéo dài thời gian...”.


img8040-1570021419
Anh Đặng Văn Hòa (bên trái)-  Bí thư Chi bộ khu Chen (xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn) thường xuyên thăm hỏi, động viên các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mở hướng đầu tư sản xuất kinh doanh, làm giàu tại quê hương. 

Giải pháp từ cơ sở

Phương châm, định hướng, giải pháp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rõ ràng, cụ thể. Vấn đề là các đảng bộ địa phương triển khai vận dụng như thế nào cho phù hợp với điều kiện thực tế để mang lại hiệu quả tích cực. Cùng với thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng quy trình, thủ tục kết nạp Đảng thì yếu tố then chốt, có tính quyết định trong việc lựa chọn, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên là vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, của cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ trong việc tuyên truyền, giới thiệu, giúp đỡ, rèn luyện, giác ngộ, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đây là thực tế khách quan, bởi lẽ cấp ủy cơ sở trực tiếp sinh sống, làm việc, tiếp xúc hàng ngày với đối tượng kết nạp Đảng. Ngoài quan hệ công tác, xã hội còn có thể là quan hệ gia đình, họ hàng, làng xóm láng giềng nên nắm vững từ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, các mối quan hệ đến động cơ, nguyện vọng sẽ có đánh giá chính xác, tin cậy, là căn cứ vững chắc giúp lựa chọn, kết nạp những đảng viên xứng đáng. Hơn nữa, sau khi kết nạp, trong quá trình rèn luyện, giúp đỡ đảng viên, Bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở là những người gần gũi, thấu hiểu và biết cách động viên, giúp đỡ đồng chí, người thân của mình tháo gỡ khó khăn, nêu cao ý chí, tư cách tiền phong gương mẫu của người đảng viên, gắn bó với tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thêm vào đó, nhiều địa phương có đảng viên trẻ đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động nhưng được tổ chức cơ sở Đảng kịp thời động viên, hướng dẫn làm các thủ tục chuyển sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng đã hạn chế được tình trạng xin ra khỏi Đảng hay phải xóa tên đảng viên. Những cách làm hay, sáng tạo trong việc tạo điều kiện, giúp đỡ đảng viên đi làm ăn xa gắn bó với tổ chức xuất hiện ngày càng nhiều, mang lại hiệu quả tích cực như: Thường xuyên giữ liên lạc qua người thân, điện thoại, mạng internet để thông tin kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách mới cũng như các hoạt động của chi, đảng bộ đồng thời nắm bắt tư tưởng, công việc của đảng viên; sắp xếp lịch sinh hoạt chi bộ, sơ kết, tổng kết phù hợp để đảng viên đi làm ăn xa có thể về dự; giao nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh công việc mỗi người...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể sống chứ không phải thần thánh, không phải tự nhiên có mà do chính nhân dân và tổ chức xây dựng nên. Đã là một cơ thể sống thì phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thu hút những tinh hoa cho lực lượng, sức sống của Đảng và thải loại những cái không còn xứng đáng. Do đó, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW  của  Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và  rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của người cộng sản để thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng trong việc nâng cao “chuẩn đầu vào”, lựa chọn được những người “vừa hồng vừa chuyên” bổ sung cho đội ngũ đồng thời kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những đối tượng không xứng đáng. Có như thế, Đảng ta mới ngày càng trong sạch vững mạnh, đạo đức, văn minh, khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng dân tộc trong thời đại mới...

Nhóm PV phòng Chính trị - Xã hội

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang