Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

PTĐT - Rừng chứa đựng những giá trị kinh tế-xã hội, làm trong lành môi trường sống, là một trong những mắt xích quan trọng cho sự phát triển bền...

TIN BÀI KHÁC
Cùng nói không với thực phẩm bẩn ! 

08/10/2019

PTĐT - Thực phẩm bẩn hiện đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối, mang tính thời sự được cả xã hội quan tâm vì sự khó kiểm soát và những hệ lụy của nó.

Kiên quyết xử lý các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

07/10/2019

PTĐT - Sau hơn 2 năm triển khai Nghị định 155/2016/NĐ - CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân và doanh nghiệp (DN), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT.

Phòng cháy, chữa cháy - Trách nhiệm của toàn dân

05/10/2019

PTĐT - Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Phát huy sức mạnh toàn dân phòng cháy, chữa cháy

04/10/2019

PTĐT - Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 2.000 đội PCCC cơ sở với tổng số trên 33 nghìn đội viên nòng cốt, được trang bị tương đối đầy đủ các phương tiện chữa cháy.

Kỳ III: “Chìa khóa” từ cơ sở

03/10/2019

PTĐT - “Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Người được kết nạp vào Đảng thực sự phải là những quần chúng tiêu biểu, có uy tín trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng” là phương châm nhất quán của Tỉnh ủy nhiều năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên.

Kỳ II: “Sát hạch” kết nạp Đảng

02/10/2019

PTĐT - Quy trình kết nạp đảng viên là “chốt chặn” chắc chắn, là “bộ lọc” quan trọng đầu tiên giúp sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên.

“Chuẩn đầu vào”-“Bộ lọc” nâng cao chất lượng đảng viên

01/10/2019

PTĐT - Những năm gần đây, tình trạng một số đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ không còn thiết tha với tổ chức, tự ý bỏ sinh hoạt dẫn đến bị xóa tên khỏi danh sách ...

Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

30/09/2019

PTĐT - Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội.