Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Quản lý chất thải nguy hại - Những vấn đề đặt ra

PTĐT - Chất thải nguy hại có tính chất nguy hiểm, nếu quản lý không tốt sẽ gây nên những tác hại khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức...

TIN BÀI KHÁC
Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

30/09/2019

PTĐT - Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Giải bài toán phát triển bền vững

23/09/2019

PTĐT - Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) đã ngày càng khẳng định hiệu quả, vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ...

Hoàn thổ môi trường sau khai thác tài nguyên, khoáng sản

19/09/2019

PTĐT - Hoàn thổ là nghĩa vụ bắt buộc của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) sau khi kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (TNKS). Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình trạng một số đơn vị, DN “quên” thực hiện việc hoàn thổ, phục hồi lại môi trường sinh thái...

Sống xanh - bắt đầu từ hôm nay

14/09/2019

PTĐT - Những năm trở lại đây các cụm từ “bảo vệ môi trường”, “rác thải nhựa”, “sống xanh” ở nhóm các cụm từ được tìm kiếm nhiều. Những hiện tượng như: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu… vẫn đang đe dọa cuộc sống con người từng ngày. Và “sống xanh” trở thành một xu hướng văn minh trong cuộc sống hiện đại.

Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống

09/09/2019

PTĐT - Chúng ta đã nghe rất nhiều về cụm từ “kỹ năng sống” và “giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người chưa thực sự hiểu đầy đủ về cụm từ này. Theo WHO, kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân cần có để tương tác...

Gỡ khó trong phát triển làng nghề ở Tam Nông

04/09/2019

PTĐT - Thời gian qua, bám sát Kế hoạch 5025/KH- UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2020, huyện Tam Nông đã ưu tiên phát triển các ngành nghề có tiềm năng, các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, đến nay việc phát triển làng nghề vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Đảm bảo điều kiện cho năm học mới

29/08/2019

PTĐT - Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Hướng thoát nghèo bền vững

28/08/2019

PTĐT - Những năm qua, các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đạt được những kết quả khả quan, góp phần làm thay đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.