.

Yếu tố "đòn bẩy" trong xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở Thanh Ba

Xuất bản: 08:52, Thứ Tư, 17/05/2017, [GMT+7]
.

PTO- Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của Thanh Ba hiện nay, không khó để nhận ra những dấu hiệu đáng mừng trong đời sống văn hóa, thể thao ở một địa phương vốn giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và lịch sử. “Đi đôi với tập trung phát triển kinh tế, chúng tôi luôn chăm lo đến xây dựng đời sống văn hóa, thể thao nhằm tạo ra những yếu tố “đòn bẩy”, góp phần tạo nền tảng tinh thần cho xã hội, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định với phóng viên như vậy.

Theo ông Đức, một trong những yếu tố “đòn bẩy”, tạo động lực cho xây dựng đời sống văn hóa, thể thao của huyện phát triển chính là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, nhất là sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân…
 

Thi đấu, phát triển bộ môn bóng chuyền hơi ở xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba.
Thi đấu, phát triển bộ môn bóng chuyền hơi ở xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba.


Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo đó đã được thể chế hóa bằng các chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND huyện định hướng chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn cùng nhiều văn bản khác.

Từ cơ sở pháp lý và sự chỉ đạo nhất quán như trên, 27 xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng đời sống văn hóa, thể thao, đảm bảo có phân kỳ, lộ trình, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần cho nhân dân, trong đó việc thành lập, kiện toàn, duy trì hoạt động tích cực của 27 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 256 ban vận động ở khu dân cư được xem như một yếu tố chủ đạo.

Có thể kể đến tác động “đòn bẩy” thứ hai trong xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở Thanh Ba chính là việc kết hợp hài hòa giữa tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên với phát huy nội lực, khơi dậy sức mạnh nội sinh trong nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tổng hợp các nguồn lực trong xã hội để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Điều này được thể hiện ở chỗ, trong những năm qua, đã có hàng tỷ đồng từ các nguồn lực được dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần để ngay từ năm 2012, Thanh Ba đã đạt con số 256/256 (bằng 100%) khu dân cư có nhà văn hóa.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Đông Thành Vi Thọ Lộc cũng như Chủ tịch UBND xã Yển Khê Nguyễn Xuân Tình đều cho rằng, việc khơi dậy các nguồn lực trong dân, đặc biệt là kêu gọi sự ủng hộ của những người con thành đạt xa quê không chỉ là cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở mà còn làm tăng sợi dây gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết, hướng về quê hương, nguồn cội. Ông Tình minh chứng, ngay trong năm 2016 và 2017, có những người con của quê hương ông hiện đang sinh sống và lập nghiệp nơi xa đã ủng hộ hàng tỷ đồng để chung tay, góp sức xây dựng, tôn tạo quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Vàng, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Yếu tố “đòn bẩy” tiếp theo chính là việc chăm lo xây dựng đội ngũ, chú trọng nhân tố con người. Hiện nay, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đầu vào khi tuyển dụng CB,CC,VC sát với trình độ chuyên môn, huyện Thanh Ba đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho những người đang trực tiếp làm công tác văn hóa, thể thao, nhất là cán bộ văn hóa cơ sở, trong đó khả năng tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hành các hoạt động văn hóa, thể thao luôn được đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ văn hóa từ huyện tới cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, trở thành nguồn nhân lực  quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, thể thao.

Cũng cần phải nói thêm rằng, việc chú trọng đến người dân, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo trong các hoạt động đã tạo thêm yếu tố “đòn bẩy” trong xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở Thanh Ba. Không chỉ khuyến khích người dân trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, huyện còn động viên mọi người phát huy khả năng sáng tạo, khả năng làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, góp vai trò quan trọng trong khơi dậy, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, loại bỏ những yếu tố lạc hậu, gây cản trở cho quá trình xây dựng đời sống văn hóa. Ngoài ra, việc đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền cũng đã giúp cho mọi người có cái nhìn đa chiều, hiểu rõ và cùng chung tay thực hiện…

Theo bà Mai Thị Phương Oanh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, từ những yếu tố “đòn bẩy” và sự nỗ lực kể trên, công tác xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở Thanh Ba đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đi qua năm 2016, toàn huyện có 27.488/32.261 hộ gia đình (bằng 82,5%), 175/256 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, LLVT trên địa bàn đã đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hóa, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các xã Đông Thành, Đại An, Chí Tiên, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ đã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân. Đến nay, Thanh Ba đã đạt tỷ lệ 31,6% dân số, 28,7% số hộ gia đình thường xuyên luyện tập TDTT, toàn huyện có 58 CLB thể thao và 40 cộng tác viên thể thao, 1 doanh nghiệp kinh doanh môn thể thao bơi, lặn. Huyện đã có 1 sân vận động đạt tiêu chuẩn, có Trung tâm văn hóa- thể thao và du lịch, cả 256/256 khu dân cư đều có sân luyện tập TDTT. Trong 5 tháng đầu năm nay, huyện đã tổ chức 3 giải thể thao lớn, thu hút gần 500 VĐV tham gia và đang chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở để chuẩn bị lực lượng cho đại hội TDTT cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.

Sự chuyển động đáng mừng trong xây dựng đời sống văn hóa ở Thanh Ba từ tác động của những yếu tố “đòn bẩy” còn được thể hiện ở chỗ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ đã thực sự có sức lan tỏa, đi sâu vào đời sống cộng đồng. Đặc biệt Thanh Ba là nơi chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa, là nơi có tới 19 di tích lịch sử văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng (trong đó có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là Đình, Đền Mạo Phổ xã Lương Lỗ và Đền Du Yến xã Chí Tiên), 1 nhà thờ họ và 16 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Các di tích này gắn liền với các lễ hội đặc sắc và độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia nên công tác tổ chức lễ hội của huyện luôn được tiến hành văn minh, trang trọng, đúng Quy chế của Bộ VH-TT&DL cũng như các quy định của pháp luật…

Nhìn chung, việc tạo ra những yếu tố “đòn bẩy” trong xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở Thanh Ba đã góp thêm những cách làm hay, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, tạo diện mạo, hiệu quả mới cho phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến Dũng

.
.
.
.
.