Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Từ văn hóa làng đến làng văn hóa

Thứ bảy, 06/01/2018, 08:09:28
Print + | - Font Size: A
Từ văn hóa làng đến làng văn hóa

Từ văn hóa làng đến làng văn hóa

A Font Size: - | +

10-1515130850
Đồng bào Mường huyện Thanh Sơn giữ gìn những nét đẹp truyền thống trong văn hóa của dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Nguyên An.

PTĐT-Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã giúp cho nhiều địa phương xây dựng được những mô hình mới, cách làm hay đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Làng, xã là một cộng đồng dân cư được hình thành trong quá khứ lịch sử lâu đời, từ đó mà có được nhân tài, những phong tục tập quán tốt đẹp, những công trình văn hóa. Văn hóa làng vùng Đất Tổ thể hiện rõ sự đa dạng, phong phú của văn hóa cội nguồn có bề dày ngàn năm của dân tộc. Từ văn hóa làng đến làng văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có quan hệ khăng khít gắn bó với nhau. Thực hiện tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên nền văn hóa truyền thống làng xã, trân trọng gìn giữ và phát huy những nét đẹp của văn hóa làng, làm được điều này phong trào mới thực sự có chiều sâu, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong văn hóa làng, hương ước là một phương thức tự quản làng xã của cha ông để vận dụng vào xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Củng cố truyền thống đoàn kết, cố kết làng xã, hương ước khuyến khích mọi người ăn ở hòa thuận, giữ đúng đạo hiếu trong gia đình, giữ tình làng nghĩa xóm, giúp nhau lúc thiên tai, khó khăn hoạn nạn. Người dân quan tâm đến việc công ích và làm tròn các nghĩa vụ của mình với Nhà nước. Hương ước góp phần trong việc củng cố các thiết chế văn hóa - tín ngưỡng như đình, chùa, đền, miếu trong các làng quê. Vì nó quy định rõ trách nhiệm đóng góp tu bổ của các thành viên trong cộng đồng làng xóm.Tuy nhiên, cũng có thể thấy rõ những điều còn hạn chế trong hương ước đó là tư tưởng cục bộ, chỉ quan tâm đến lợi ích của làng, làm tăng các hủ tục trong đám cưới, đám tang; tạo ra lối sống theo lệ làng không quen với pháp luật...

Do vậy, khi xây dựng làng văn hóa, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa cần kế thừa những điểm tiến bộ để phát huy được những thuần phong mỹ tục của cha ông, truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của địa phương, kiên quyết loại bỏ những hủ tục lạc hậu, đồng thời phải được nhân dân bàn bạc nhất trí thông qua. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với việc xây dựng đời sống kinh tế phát triển, môi trường xanh, sạch, đẹp; có quy hoạch làng xóm, khu dân cư, điểm sinh hoạt văn hóa và hoạt động thể thao văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và rèn luyện thể chất, xây dựng được phong trào gia đình văn hóa theo nếp sống văn minh. Bảo tồn, giữ gìn các phong tục tập quán tốt đẹp, huy động được mọi nguồn lực xã hội, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của quần chúng về văn hóa tinh thần. Vì vậy, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng để xây dựng văn hóa nông thôn mới.

Nằm ở vị trí trung tâm của xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Khu Chại có 140 gia đình, 546 nhân khẩu với 87% là đồng bào dân tộc Mường, trong nhiều năm khu luôn được bình chọn là khu dân cư văn hóa tiêu biểu của xã. Ông Hà Mạnh Hùng, Trưởng khu cho biết: Khi tỉnh phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khu đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện đến từng gia đình.

Do thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong đầu tư huy động nhiều nguồn lực xã hội khu dân cư đã có nhà văn hóa, sân thể thao khang trang nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất cao của người dân. Khu Chại còn thành lập các câu lạc bộ thể thao, đội văn nghệ với 20 thành viên thường xuyên tập luyện và đi biểu diễn giao lưu nhằm lưu giữ và giới thiệu các loại hình văn hóa dân gian của dân tộc như: Tục đâm đuống, hát ví, hát rang của người Mường. Khu còn xây dựng quy ước văn hóa, nội dung quy ước luôn theo sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội như: Nội dung văn hóa giao thông, quy định giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp - sáng, quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội... 

Trên địa bàn huyện Đoan Hùng, nhiều địa phương cũng phát huy tốt nét đẹp văn hóa truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm sáng tạo, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa.

Ông Lê Chí Dũng, Trưởng thôn 6, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng  cho biết: Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cán bộ đảng viên phải là hạt nhân đi đầu. Thôn đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong đầu tư huy động nguồn lực xã hội với phương châm minh bạch công khai nguồn tài chính. Các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người dân được tăng cường, nhà văn hóa thôn, sân thể thao được đầu tư xây dựng mới, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của khu dân cư duy trì đều đặn, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia. 

Phát huy những nét đẹp truyền thống của làng xã, tăng cường việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thông tin thể thao có định hướng của Nhà nước là nguồn động lực to lớn, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển có diện rộng, chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Ninh Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang