Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giữ gìn nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số

Thứ bảy, 07/07/2018, 07:32:42
Print + | - Font Size: A
Giữ gìn nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số

Giữ gìn nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số

A Font Size: - | +

 

t12-4-mau-02-1530923328
Các em nhỏ người Dao ở Thanh Sơn - góp phần gìn giữ, bảo tồn văn hóa của dân tộc mình.

PTĐT - Phú Thọ có 5 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú với số lượng lớn là: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy và Đoan Hùng. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 30 dân tộc cùng sinh sống gồm dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số như: Mường, Dao, Cao Lan, Tày, Mông, Thái… Việc bảo tồn và phát huy  giá trị văn hóa của  các dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan tâm.

Nhằm tạo không gian văn hóa để bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, những năm qua nhiều công trình kiến trúc tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số đã được tu bổ, phục hồi bằng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa: Đình Thạch Khoán, đình Tế, đình Phục Cổ, đình Khoang... Cùng với đó, những giá trị văn hóa đặc trưng trong dân gian như: Các lễ hội truyền thống, diễn xướng, trò chơi dân gian, phong tục, tập quán, nếp sống đẹp của đồng bào đã và đang được nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục, bảo vệ. Nhiều công trình, đề tài khoa học đã xây dựng các luận cứ, giải pháp có tính thực tiễn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, như: Dự án “Điều tra, khôi phục sưu tầm và bảo tồn múa chuông, múa rùa và một số diễn xướng dân gian liên quan đến lễ hội người Dao Phú Thọ”; Dự án “Điều tra, sưu tầm, khôi phục và bảo tồn các diễn xướng dân gian dân tộc Mường ở Phú Thọ”… đã tạo điều kiện thuận lợi phục dựng và phát huy giá trị nhiều lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường, Dao, Cao Lan, Mông, như: Lễ Tết nhảy của dân tộc Dao quần Chẹt (xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập), lễ hội thổi khèn lá của người Mông (xã Mỹ Lương,  huyện Yên Lập), lễ hội múa Mỡi dân tộc Mường (xã Tân Lập,  huyện Thanh Sơn), lễ hội của dân tộc Cao Lan (xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng),...

Công tác quản lý di tích, lễ hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thông qua việc tăng cường phổ biến sâu rộng Luật Di sản văn hóa đi đôi với tuyên truyền giáo dục pháp luật để chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời triển khai phục dựng và phát huy giá trị đặc sắc 12 lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đó là các lễ hội của đồng bào dân tộc Mường, Dao, Mông và Cao Lan sinh sống tập trung trên địa bản chủ yếu của các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn và Đoan Hùng. Đây là những lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của 3 dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Thọ là dân tộc Mường, Dao, Cao Lan. Vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng  các dân tộc được phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những người cao tuổi, nghệ nhân dân gian trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ông Nguyễn Mạnh Hoạch ở xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập cho biết: “Múa Trống đu là loại hình diễn xướng dân gian thể hiện được bản sắc văn hóa của dân tộc nên tôi đã học và truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Hiện nay ở xã vẫn duy trì đội văn nghệ có múa trống đu vào những dịp lễ hội”. Cũng bằng niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nghệ nhân Đinh Văn Thành ở xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn  đã truyền dạy cho nhiều người dân về văn hóa cồng chiêng và cách thức tổ chức  lễ hội truyền thống dân gian của người Mường. 


t12-4-mau-01-1530923354
Điệu hò đu đặc trưng của người Mường ở Yên Lập.

Trên cơ sở bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, ngành Văn hóa- Thể thao  và Du lịch đã đưa vào chương trình tổ chức Ngày  hội văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Điều này không chỉ giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mà còn quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần tích cực vào việc sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số lễ hội còn bị thất truyền, lực lượng nghệ nhân dân gian ngày càng thiếu vắng, một số hủ tục, tệ mê tín dị đoan còn tồn tại…, một số nét đẹp văn hóa trong lối sống, phong tục cùng nhiều lễ hội truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một, một số di tích chưa được tu bổ, tôn tạo kịp thời, cơ sở hạ tầng tại di tích như đường giao thông, sân bãi… đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng, chưa đáp ứng được công tác tổ chức lễ hội dưới nhiều góc độ; số lượng các hiện vật có giá trị sưu tầm được tăng đáng kể, nhưng công tác trưng bày, giới thiệu  còn nhiều hạn chế, bất cập.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa  của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tăng cường phổ biến sâu rộng Luật Di sản văn hóa đi đôi với tuyên truyền giáo dục pháp luật để chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc thiểu số. 

Hà Linh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang