Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ hai, 23/12/2019, 07:51:34
Print + | - Font Size: A
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

A Font Size: - | +

img0516-1-1577062402
Huyện Đoan Hùng thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng. 

PTĐT - Năm 2016, xã Chí Đám được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và đây cũng là một trong những xã đã tạo được sự chuyển biến hiệu quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đoan Hùng.

Những năm qua, người dân trên địa bàn xã luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới, tích cực bảo tồn các các giá trị văn hóa truyền thống. Phong trào văn hóa phát triển đã góp phần đẩy lùi các tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội. Hiện ở Chí đám đã có hệ thống điện chiếu sáng trải dài 68km với 1.800 bóng điện, giúp cho tình hình an ninh trật tự được ổn định, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bà con nhờ đó cũng được nâng cao. 

Cùng với Chí Đám, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện cũng đạt thành tích nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, UBND huyện đã chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được làm thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Phạm Chí Hà- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Từ thực hiện phong trào, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển, các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm, giữ gìn. Gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo, các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, đã tạo cho phong trào có sức lan tỏa, thu hút sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân. 

Nhờ những cách làm phù hợp nên thời gian qua các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Năm 2019, tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 87%; 93% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hoạt động văn hóa đã thẩm thấu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn. Tình làng, nghĩa xóm được gắn kết, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng được đề cao; người dân tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nhiều khu dân cư đã động viên con em và nhân dân đóng góp xây dựng hàng trăm km đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở. 

Cùng với đó, việc huy động các nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa đạt nhiều kết quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Trong 10 năm (2009-2019), toàn huyện đã huy động được trên 86 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, trong đó xã hội hóa được trên 36 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 21/27 xã được đầu tư xây mới nhà văn hóa xã đạt chuẩn, 100% khu dân cư có nhà văn hóa, 38 sân bóng đá, 258 sân bóng chuyền, 110 sân cầu lông, 56 bàn bóng bàn, 5 sân tennit, 6 bể bơi. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 12 di tích được xếp hạng công nhận, 107 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được đưa vào kiểm kê. Các lễ hội, trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống được duy trì, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, huyện Đoan Hùng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa... Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào xây dựng nông thôn mới...

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang