Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tập huấn về công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư, 15/07/2020, 14:34:07
Print + | - Font Size: A
Tập huấn về công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn về công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số

A Font Size: - | +

1-1594797823

PTĐT - Ngày 15/7, tại Bảo tàng Hùng Vương (thành phố Việt Trì), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên tuyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, 65 cán bộ văn hóa, nghệ nhân, già làng trưởng thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tập huấn 5 chuyên đề: “Một số chủ chương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa dân tộc; công tác triển khai các chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu”; “Xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phổ biến về bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng”; “Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế…”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; bình đẳng giới”; “Công tác giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số”.


3-1594797859

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, bảo tồn văn hoá cho học viên, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn các giá trị  văn hóa truyền thống; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao hiểu lực hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp về lĩnh vực văn hóa cơ sở ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.

Mai Bích

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang