Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Thứ hai, 11/01/2021, 10:56:43
Print + | - Font Size: A
Thị xã Phú Thọ tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Thị xã Phú Thọ tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

A Font Size: - | +

thi-xa-phu-tho-1-1610337438
Đội tế lễ được cửu hành trang trọng trong ngày hội làng.

PTĐT - Với lịch sử gần 120 năm thành lập và phát triển, thị xã Phú Thọ đã xây dựng được những nét văn hóa truyền thống và phong tục tập quán riêng, trong đó nổi bật là các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là điều kiện thuận lợi để huy động nhân dân cùng tham gia tổ chức và bảo tồn các lễ hội truyền thống.

Thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, UBND thị xã Phú Thọ đã chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động tham mưu triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. 

clip5913-1610355643

UBND thị xã Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý và tổ chức lễ hội trên hệ thống Đài Truyền thanh nhằm cung cấp thông tin cơ bản cho các tầng lớp nhân dân về di sản văn hóa, tạo điều kiện để công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa được thuận lợi; cán bộ, đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội.

Tại các di tích, Ban Tổ chức lễ hội thực hiện việc tuyên truyền về lịch sử di tích, ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội, các quy định về bảo vệ môi trường… với các hình thức tuyên truyền phong phú như: Tuyên truyền trên hệ thống băng rôn, bảng, biển, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và loa truyền thanh tại di tích… Một số Ban tổ chức lễ hội đã làm tốt công tác tuyên truyền như: Lễ hội đền Trù Mật, lễ hội làng Hà Thạch, lễ hội Đình Cao Bang, lễ hội Đình làng Sậu… Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội, nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh của nhân dân.


123-1610337401

Lễ hội truyền thống của thị xã trải khắp địa bàn với 15 hoạt động lễ hội được tổ chức hàng năm với quy mô và tính chất khác nhau liên quan đến các tín ngưỡng dân gian như: Tín ngưỡng thờ cúng các vị thần thiên nhiên, các nhân vật thời kỳ Hùng Vương, các nhân vật lịch sử có công với đất nước và với cư dân địa phương. Các lễ hội thường diễn ra chủ yếu trong phạm vi các thiết chế tôn giáo, tín ngưỡng như đình, đền, chùa, miếu, các cơ sở thờ tự và một số địa điểm khác. Các lễ hội chủ yếu do nhân dân tự quản, tự chủ về kinh phí. Trên cơ sở Chỉ thị 41, nhìn chung công tác xây dựng, ban hành văn bản của UBND thị xã Phú Thọ và các phòng, đơn vị chuyên môn đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, phường, Ban tổ chức các lễ hội trong việc triển khai, thực hiện nội dung văn bản hướng dẫn của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn tổ chức lễ hội của địa phương, đảm bảo thuần phong mỹ tục, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của nhân dân.

thi-xa-phu-tho-2-1610337453
Chùa Thắng Sơn

Để thực hiện tốt việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Thời gian tới, Phòng Văn hóa và thông tin thị xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Bảo đảm việc tổ chức và quản lý lễ hội theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Tú

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang