Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Văn hóa khơi nguồn động lực

Thứ ba, 12/01/2021, 08:22:08
Print + | - Font Size: A
Văn hóa khơi nguồn động lực

Văn hóa khơi nguồn động lực

A Font Size: - | +

doan-ket-2-1610414543
Người dân khu dân cư số 3, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông biểu diễn văn nghệ nhân dịp khu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 2020.

PTĐT - Qua 20 năm thực hiện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh đã từng bước khắc họa rõ nét, tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt đời sống xã hội, thể hiện không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân tham gia góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH của tỉnh.

Phong trào TDĐKXDĐSVH được tỉnh phát động, triển khai thực hiện từ tháng 8/2000, từ đó đến nay, Phong trào đã trải qua 4 giai đoạn: 2000-2005; 2006-2010; 2011-2015 và 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Phong trào đã kết hợp được sức mạnh pháp luật, hệ thống chính trị với dư luận xã hội, thực sự đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào TDĐKXDĐSVH bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó tập trung vào thực hiện có hiệu quả 3 nội dung chủ yếu, 7 phong trào cụ thể; gắn cuộc vận động với triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng quy ước văn hoá khu dân cư, xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị. 

Từ Phong trào, những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt… ngày càng được nhân rộng; những lễ hội truyền thống và các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được tổ chức với quy mô hoành tráng, văn minh, vẫn giữ được những nét truyền thống, độc đáo. Có thể thấy, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, do đó, XDĐSVH vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Khi toàn dân đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau gìn giữ, phát huy, nhân rộng những điều hay, cái đẹp, nét riêng... trong đời sống, đồng thời loại trừ, triệt tiêu những hủ tục lạc hậu, những điểm chưa đẹp trong tập quán sinh hoạt để cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, làng bản ngày càng no ấm, văn minh cũng chính là đã tham gia đóng góp cho phong trào TDĐKXDĐSVH càng thêm sâu rộng.

doan-ket-1-1610414556
Nhân dân khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì giao lưu thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Hai thập niên trước, điều kiện kinh tế huyện Tam Nông chưa phát triển mạnh, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, xây dựng các thiết chế văn hoá, đời sống văn hoá nói riêng ở cơ sở còn hạn chế… Sau 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, các phong trào: Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, cơ quan văn hoá; xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh… đã tạo không khí thi đua sôi nổi ở nhiều địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 84,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt và giữ vững danh hiệu văn hoá; 89,3% khu dân cư đạt chuẩn văn hoá 92,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 35,5% dân số, 28,1% gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết: Việc triển khai, thực hiện Phong trào đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng được môi trường văn hoá lành mạnh là động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, đẩy lùi tệ nạn xã hội... 


3-1610414423

Thời điểm bắt tay thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, huyện Hạ Hòa mới có 58,2% khu dân cư văn hoá, đến nay, toàn huyện có 218 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá, đạt tỷ lệ 87,2%. Cùng với đó, các phong trào “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... được các cấp, các ngành quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn diện kinh tế-xã hội của các địa phương.

Đến nay, số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 6%, hộ cận nghèo giảm còn 5,5%; toàn huyện đã vận động trên 15,5 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; xây dựng mới và sửa chữa 250 căn nhà đại đoàn kết; kêu gọi cứu trợ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn trên 10 tỷ đồng và nhiều hoạt động khác, góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Toàn huyện có 54 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới...  

Ông Lê Mạnh Hùng - người cao tuổi xã Vô Tranh hồ hởi: “So với các nơi khác trong huyện, tỉnh thì xã Vô Tranh còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, tôi nhận thấy rõ sự “thay da đổi thịt” của quê hương từ khi thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH. Cùng với đời sống kinh tế ngày càng ổn định, các thiết chế văn hóa, thể thao, các CLB TDTT, thơ, văn nghệ... hình thành và phát triển, điều phấn khởi nhất chính là ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc chung tay thực hiện phong trào”.

Qua 20 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định, Phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự là chủ trương mang “ý Đảng - lòng dân” khi đã tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình, hướng tích cực tham gia.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh hướng tới mục tiêu tiếp tục phát huy tinh thần tự nguyện, năng lực làm chủ và tính tự quản của nhân dân, xây dựng ĐSVH tinh thần lành mạnh, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc...

Để Phong trào và cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở Văn Hóa- Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh cho biết: “Cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của Phong trào và Cuộc vận động. Coi trọng việc gắn nội dung của Phong trào, Cuộc vận động, Xây dựng văn hóa nông thôn vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh, đa dạng hoá công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đầy đủ nội dung của Phong trào và Cuộc vận động. Song song với đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban MTTQ, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường nguồn lực phát triển, vận động nhân dân đóng góp xây dựng để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, ổn định về tổ chức và hoạt động, ưu tiên đầu tư ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao tại các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số của các huyện còn nhiều khó khăn. Triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Lê Hoàng  

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang