Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Quán triệt, triển khai kết luận hội nghị văn hoá toàn quốc và bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá, thể thao và du lịch năm 2021

Thứ năm, 23/12/2021, 10:46 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Toàn cảnh hội nghị

(baophutho.vn) - Ngày 23/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị văn hoá toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá, thể thao và du lịch năm 2021 cho 295 học viên là cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cán bộ văn hoá các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Hội nghị văn hoá toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 24/11/2021 tại thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị - văn hoá quan trọng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Hội nghị đã đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hoá, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị đồng thời là diễn đàn cổ vũ, động viên các nhà quản lý văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại hội nghị, các giảng viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã truyền đạt, trao đổi một số nội dung chuyên đề quan trọng như: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về du lịch; hướng dẫn triển khai các biện pháp phục hồi du lịch trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị định, Thông tư và cập nhật các văn bản chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao; hướng dẫn quản lý và hoạt động của nhà văn hoá khu dân cư, quản lý dịch vụ karaoke.

Các cán bộ dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu những kiến thức và tích cực trao đổi, thảo luận kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá thúc đẩy phát triển du lịch; công tác quản lý Nhà nước và tuyên truyền, vận động nhận dân tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể thao ở cơ sở...

Huyền Nga

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security