Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Văn học, nghệ thuật góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới trên quê hương Đất Tổ

Thứ sáu, 24/07/2020, 10:24:23
Print + | - Font Size: A
Văn học, nghệ thuật góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới trên quê hương Đất Tổ

Văn học, nghệ thuật góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới trên quê hương Đất Tổ

A Font Size: - | +

2222-1595632707
Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng VHNT năm 2019 cho các tập thể, cá nhân.

PTĐT - Đại hội lần thứ IX của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức trong không khí cả nước đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là một sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của giới văn học, nghệ thuật tỉnh nhà. Nhân dịp này phóng viên Báo Phú Thọ đã phỏng vấn nhạc sĩ Cao Hồng Phương- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Về hoạt động và những đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trong công cuộc đổi mới trên quê hương Đất Tổ.

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), bằng những hoạt động nghệ thuật phong phú, đội ngũ văn nghệ sĩ và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã có những đóng góp đáng kể vào những thành quả quan trọng của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có nhiều đổi mới và tiến bộ. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

Là tổ chức chính trị - xã hội đặc thù, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ hiện có 250 hội viên sinh hoạt ở 9 chuyên ngành VHNT. Trong nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), đội ngũ văn nghệ sĩ và Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ đã thực hiện tốt nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW khoá XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các hoạt động VHNT trên quê hương Đất Tổ như: Triển lãm nghệ thuật, Hội diễn thơ nhạc, Ngày thơ Việt Nam, Hội thảo khoa học, Tổ chức nhiều trại sáng tác VHNT... đã diễn ra sôi động và không ngừng đổi mới. Trong 5 năm, tổng số sách của Hội và hội viên được in ấn, xuất bản là 130 đầu sách (trong đó có 43 văn xuôi, 69 thơ, 9 lý luận phê bình, 7 âm nhạc, 2 tổng hợp kịch và văn xuôi), nhiều tác phẩm được giải thưởng của Trung ương, khu vực và tỉnh Phú Thọ. Tạp chí “Văn nghệ Đất Tổ” ngày càng phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, xuất bản mỗi năm trên 20 nghìn bản, phát hành tới 63 tỉnh thành trong cả nước, phát hành sâu rộng tới người đọc trên địa bàn tỉnh, các cơ quan ban, ngành, huyện, thành thị, các xã ATK, điểm bưu điện văn hóa xã, trường học, các khu công nghiệp trong tỉnh...

Hội tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều cuộc thi: Cuộc thi sáng tác truyện ngắn, truyện ký và thơ về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc thi truyện ngắn với chủ đề “Vẻ đẹp quê hương, con người Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai” do Tạp chí Văn nghệ 3 tỉnh tổ chức, các cuộc thi sáng tác VHNT về đề tài: Công nhân, nông dân, phụ nữ, giáo dục, biển đảo... Tỉnh Phú Thọ có 8 văn nghệ sĩ và một tập thể được trao giải thưởng văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020”, nhiều tác giả đạt giải thưởng cao của quốc tế, Trung ương và địa phương. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần giáo dục, động viên quần chúng nhân dân bồi đắp lòng yêu nước, nêu cao các giá trị chân-thiện-mỹ trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước và công cuộc đổi mới trên quê hương Đất Tổ. Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã ngày càng trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh. Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ được Trung ương đánh giá là một trong những Hội mạnh của toàn quốc, đại diện tiêu biểu của khu vực Tây Bắc- Việt Bắc.  

Điều gì đã làm nên những thành công như vậy?

Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các huyện, thị, thành. Chúng tôi xác định đoàn kết đội ngũ là một truyền thống quý báu để Hội ngày càng phát triển. Thường trực và BCH Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã vận dụng sáng tạo, hài hoà, phù hợp với tình hình địa phương, để tổ chức Hội và hội viên tham gia một cách đầy đủ vào các hoạt động nghệ thuật, phát huy tài năng, sự gắn bó với cuộc sống, tâm huyết trước những vấn đề của thời cuộc, của mỗi hội viên. Hội cũng đã không ngừng quan tâm việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho hội viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của xã hội, của các thế lực thù địch lợi dụng văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những cơ chế chính sách quan tâm tới văn nghệ sĩ, tạo sự gắn bó thân thiện giữa lãnh đạo với văn nghệ sĩ, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo nghệ thuật lành mạnh.

Chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn học, nghệ thuật tỉnh ta còn một số hạn chế cần khắc phục. Chắc hẳn ông còn trăn trở?

 Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực VHNT tỉnh ta vẫn chưa có nhiều tác phẩm, công trình nghệ thuật ngang tầm với truyền thống cách mạng lịch sử văn hoá và những chuyển động lớn ngày hôm nay trong công cuộc đổi mới của tỉnh. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là tài năng và tâm huyết, sự dấn thân của các văn nghệ sĩ cùng với vốn văn hoá, vốn sống chưa được bồi đắp thường xuyên, công tác lý luận phê bình còn dừng lại ở mức nghiên cứu giới thiệu. Việc đầu tư còn dàn trải, chưa có đầu tư mũi nhọn, đầu tư chiều sâu, thiếu những tác giả đăng ký làm những đề tài lớn, quy mô…

Công chúng, bạn đọc mong muốn có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh chân thực, sâu sắc cuộc sống, con người Đất Tổ, khẳng định những giá trị to lớn, những điều tốt đẹp, nhân văn và đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, cái xấu trong xã hội. Theo ông mỗi văn nghệ sĩ cần phải làm gì để  phấn đấu làm cho mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật thật sự có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đất nước và nhân dân như Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”? 

 Để phấn đấu cho các tác phẩm VHNT thật sự có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đất nước và nhân dân, theo tôi  trước hết các văn nghệ sĩ cần có tình yêu quê hương đất nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm đổi mới trong sáng tạo văn học nghệ thuật và đấu tranh bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng. 

Hai là, văn nghệ sĩ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân lao động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Ba là, văn nghệ sĩ cần tích cực học tập, nâng cao năng lực sáng tạo, phấn đấu để có nhiều tác phẩm VHNT có chất lượng cao, phản ánh sinh động con người Phú Thọ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Trải qua tám kỳ đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã trở thành mái nhà chung cho các văn nghệ sĩ. Để giữ “lửa ấm” trong mái nhà đó theo ông cần phải làm gì trong nhiệm kỳ tới?

Để xứng đáng là ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ trên quê hương các Vua Hùng, các văn nghệ sĩ và toàn thể Hội cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2020-2025: Không ngừng tăng cường bồi dưỡng chính trị, rèn luyện bản lĩnh tư tưởng cho hội viên, tạo điều kiện cho hội viên bám sát cơ sở, hoà mình trong đời sống thực tế của cơ sở; chống sự xâm nhập của các xu hướng nghệ thuật độc hại.  Phát triển và nâng cao đội ngũ, vừa tăng cường xã hội hoá, vừa tăng cường chuyên nghiệp hoá để nâng cao chất lượng nghệ thuật ở cả hai mặt là sáng tác và công bố, ở cả hai cấp độ là phong trào và chất lượng cao. Trân trọng, khuyến khích mọi tìm tòi sáng tạo và nhất là đề tài đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường học hỏi giao lưu, để có nhiều tác phẩm có giá trị chân - thiện - mỹ. Củng cố tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động của BCH Hội, từng ủy viên BCH, Ban Thường vụ, các Hội, Chi hội. Quan tâm đến các tác giả trẻ, chăm lo các hội viên cao tuổi, để Hội VHNT thực sự là mái nhà ấm của văn nghệ sĩ, đồng thời làm tròn trách nhiệm của mình là tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp. Tập trung thực hiện tốt chương trình, hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tuyên truyền tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục quan tâm công tác đầu tư có hiệu quả để có những tác phẩm VHNT chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt Hội sẽ lựa chọn đặt hàng một số tác giả có uy tín, trách nhiệm và khả năng sáng tạo đầu tư trọng điểm để có những tác phẩm công trình nghệ thuật có chất lượng cao.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

TRỊNH HÀ (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang