Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2020

Thứ tư, 07/10/2020, 07:36:44
Print + | - Font Size: A
Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2020

Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2020

A Font Size: - | +

1-1602031094

PTĐT - Từ ngày 6 đến 9/10, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới” cho hơn 200 cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ công tác trong các ngành: Tuyên giáo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VHNT, báo chí… của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Nội dung tập huấn gồm 6 chuyên đề: Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về VHNT; một số nét nổi bật của đời sống mỹ thuật trong nhiệm kỳ Ðại hội XII của Ðảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; vấn đề tự do sáng tạo trong VHNT Việt Nam hiện nay; thực trạng và giải pháp cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam trong cơ chế thị trường hiện nay; quan điểm của Ðảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây; quan điểm của Ðảng và vai trò báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức các quan điểm của Ðảng về VHNT; lý luận, phê bình VHNT trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, vận dụng, phát huy hiệu quả vào công tác tuyên truyền, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá VHNT, góp phần sáng tác những tác phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, xây dựng nền văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thu Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang