Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Công đoàn Công ty CP may Phú Thọ chăm lo đời sống cho người lao động

28/08/2013

PTO- Là một doanh nghiệp may có gần 1.000 lao động, song nhiều năm qua, Công đoàn Công ty CP may Phú Thọ luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất.

Phát động chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng

29/11/2012

Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013 với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”.

1

03/10/2012

1