Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ít người

Thứ sáu, 09/12/2011, 14:28:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành có liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên từng lĩnh vực cụ thể. Trong những năm qua, công tác phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách dân tộc được Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp xác định là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh có 358 người, thuộc 5/13 huyện, thành, thị; trong đó: Dân tộc Mường 190 người chiếm 53%; dân tộc Sán Chay 72 người chiếm 20,1%; dân tộc Dao 80 người chiếm 22,3%, còn lại là các dân tộc khác. Thành phần người có uy tín rất đa dạng, trong đó: Già làng, trưởng thôn, trưởng bản chiếm 35,4%; đội ngũ cán bộ, trí thức đang tham gia công tác là Bí thư chi bộ, HĐND, MTTQ, Chủ tịch Hội NCT, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Công an viên chiếm 25,6%; ngoài ra còn có cán bộ công chức đã nghỉ hưu, những cán bộ lão thành cách mạng; các chức sắc, chức việc trong Phật giáo và Công giáo; các thầy Cúng, thầy Mo...

Nhìn chung đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh là những người có tri thức, biết và có cách làm, thu nhập từ kinh tế một cách chính đáng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng làng, xã, thôn, bản văn hóa. Tuy nhiên những người có uy tín là trưởng họ tộc, trưởng các khu hành chính, bí thư chi bộ các khu dân cư, chức sắc, chức việc tôn giáo vai trò và phạm vi ảnh hưởng đến cộng đồng cao hơn và thường xuyên hơn. Trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, những người chức sắc có uy tín trong đồng bào thiểu số thường là những gia đình có kinh tế khá, do vậy họ luôn đi đầu trong các cuộc vận động thực hiện ứng dụng khoa học trong sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế mới qua đó tuyên truyền và nhân rộng trong cộng đồng khu dân cư cùng thực hiện.    

Đi đôi với phát triển kinh tế gia đình, những người có uy tín thường xuyên giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vai trò của đội  ngũ những người có uy tín còn có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người xung quanh, đặc biệt trong những việc giải quyết đền bù tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình thuộc các dự án Chương trình 135,134, dự án giảm nghèo và dự án xây dựng các công trình trọng điểm của Nhà nước trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Công tác vận động đồng bào của những người có uy tín thường đem lại hiệu quả cao. Một bộ phận người có uy tín trong phạm vi nhiều xã là những thầy Cúng, thầy Mo, thầy Lang... nên mức độ và phạm vi ảnh hưởng chỉ là giải quyết nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận đồng bào dân tộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Người có uy tín là thầy Lang bốc thuốc chữa bệnh gia truyền chữa được một số bệnh thông thường, nhiều khi chữa bệnh làm phúc, không lấy tiền do vậy được cộng đồng nhân dân tôn trọng và tín nhiệm.

Nhìn chung đội ngũ người có uy tín là một bộ phận quan trọng trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần đáng kể trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động quần chúng, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.Hàng năm Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên trao 358 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho các vị già làng và những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó đã kịp thời động viên đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân những dịp lễ, tết truyền thống của dân tộc nhằm động viên, khích lệ và nâng cao hơn nữa vai trò gương mẫu đi đầu những người có uy tín tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh...


Kim Thư

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang