Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 07/05/2012, 12:39:00
Print + | - Font Size: A
Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

A Font Size: - | +

PTO- Khiếu nại, tố cáo (KNTC) là quyền cơ bản của công dân được pháp luật quy định cụ thể trong Luật khiếu nại tố cáo. Những năm gần đây, công tác giải quyết đơn thư KNTC đã được các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm, giải quyết triệt để, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Định kỳ hàng tháng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và  HĐND tỉnh cử cán bộ thực hiện tiếp công  dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
Định kỳ hàng tháng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cử cán bộ thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Theo thống kê, năm 2008, các cấp chính quyền trong tỉnh nhận 3.305 đơn thư (tăng 148 đơn so với năm 2007); năm 2009 nhận 3.407 đơn (tăng 102 đơn so với năm 2008), năm 2010 nhận 5.157 đơn (tăng 1.750 đơn so với năm 2009), năm 2011 nhận 5,079 đơn ( tăng 552 đơn so với năm 2010). Nội dung các đơn thư KNTC chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng trong quá trình thu hồi đất, việc tranh chấp đất đai, các tổ chức, cán bộ (nhất là cán bộ ở cấp chính quyền cơ sở, Ban giải phóng mặt bằng)  vi phạm pháp luật, mất dân chủ, tham nhũng, cố ý làm trái chính sách, pháp luật. Trước tình hình đó, công tác tiếp dân giải quyết KNTC luôn đựợc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND cấp huyện tập trung giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, do vậy số vụ việc tuy có tăng nhưng đã được các cấp, các ngành tập trung, hướng dẫn giải quyết kịp thời. Số vụ khiếu nại được giải quyết (thuộc thẩm quyền) đạt tỷ lệ 88,02%; số vụ tố cáo đã giải quyết (thuộc thẩm quyền) đạt tỷ lệ 90,74%; số vụ còn lại đều nằm trong thời hạn giải quyết. Qua công tác giải quyết KNTC, các cơ quan chức năng đã đề nghị thu hồi cho Nhà nước trên 1 tỷ đồng; 10.264m2 đất; xử lý vi phạm 157 người. Đánh giá về công tác giải quyết đơn thư KNTC, ông Nguyễn Kiên Cường - Trưởng phòng tiếp dân (Văn phòng UBND tỉnh) cho biết: "Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực. Việc tiếp dân của lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã đi vào nền nếp. Một số vụ việc phức tạp đã được tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm. Các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đều được công dân chấp thuận và tổ chức thực hiện".

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ - UBND tỉnh, các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp đều được giải quyết dứt điểm. Điển hình là việc một số hộ dân xã Thụy Vân (TP Việt Trì) vừa khiếu vừa tố việc đền bù giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư; một số hộ dân xã Thạch Sơn (huyện Lâm Thao) khiếu nại UBND huyện thu hồi đất, tháo dỡ lò gạch thủ công để xây dựng lò đứng liên hoàn... Các vụ việc trên đã được Thanh tra Chính phủ và tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đến nay công dân đã chấp thuận, chấm dứt khiếu nại tố cáo. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Tuấn - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: "Trước các vụ việc đơn thư vượt cấp, kéo dài, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức rà soát, báo cáo với UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành rà soát, làm rõ khiếu nại của một số công dân, hướng dẫn công dân viết đơn riêng để được giải quyết. Từ đó, người dân đồng tình và không còn khiếu nại. Do vậy, trong năm 2011 đã không phát sinh điểm "nóng" hoặc công dân về Hà Nội để KNTC".

Xác định công tác dân vận trong giải quyết KNTC là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và kết quả giải quyết; hướng đến mục đích hợp lòng dân, để người dân hiểu và chấp hành kết quả giải quyết đúng pháp luật của cơ quan nhà nước. Vì vậy, cán bộ làm công tác giải quyết KNTC phải là các cán bộ chuyên trách, chú trọng việc tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của người KNTC để đề xuất chính sách, biện pháp giải quyết phù hợp. Ông Nguyễn Bá Tuấn cho biết thêm: “Với chức năng nhiệm vụ của mình, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quan trọng theo Thông báo số 130-TB/TƯ ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục rà soát các vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KNTC, đồng thời triển khai thực hiện tốt Luật KNTC năm 2011 gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương; tập trung triển khai có hiệu quả, đúng nội dung, tiến độ yêu cầu của Đề án Đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm trong năm 2012, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp, bố trí trụ sở và cán bộ làm công tác tiếp công dân”. Trong quá trình giải quyết KNTC, ngành chức năng cần tổ chức đối thoại công khai, dân chủ với công dân, theo quy định để làm rõ nội dung sự việc, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế, vận dụng tổng hợp các giải pháp về kinh tế, hành chính; tuyên truyền, vận động để giải quyết KNTC có lý, có tình, có tính khả thi cao. Theo tổng hợp, từ năm 2008 đến nay, 80% đơn thư KNTC của công dân liên quan đến đất đai, trong đó chỉ có trên 14% là KNTC đúng. Do vậy, để giải quyết KNTC đạt kết quả cao, các ngành, các cấp cần coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sao cho thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường ý thức trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giải quyết KNTC; ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC và đặc biệt phải chủ động đối thoại trực tiếp với công dân. Cùng với đó, các địa phương cần chú ý đến công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác hậu kiểm đối với các dự án, công trình sau khi được giao đất, cho thuê đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp, KNTC của công dân, nhằm phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm...

Huy Thắng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang