Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Thứ hai, 03/12/2012, 21:18:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18-12-1972 * 18-12-2012).

Theo hướng đẫn, thông qua các hoạt động tuyên truyền để giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa thời đại sâu sắc của Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” khẳng định sức mạnh trí tuệ và lòng quả cảm của con người Việt Nam, truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta nói chung, của quân chủng phòng không – không quân, quân – dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng nói riêng cùng các địa phương đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi. Khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Củng cố niềm tin, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua hoạt động tuyên truyền để tăng cường tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị của quân – dân ta với quân đội và nhân dân các nước bạn bè truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp tình hình địa phương; chú trọng tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Gắn nội dung tuyên truyền về chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” với việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng như các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2012 và các năm tiếp theo.

Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền, phổ biến đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại – biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam; có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc; là thắng lợi to lớn nhất, chiến công xuất sắc nhất của cuộc chiến tranh nhân dân trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ... Quân dân Hà Nội, quân dân miền Bắc anh hùng đã đập tan cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ, lập nên một “Điện Biên Phủ trên không” oanh liệt, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh sức mạnh của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của cán bộ, chiến sĩ quân chủng phòng không – không quân, quân dân thủ đô và các tỉnh, thành miền Bắc nói riêng trong suốt 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng cuộc tập kích bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ (18-29/12/1972); cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của Bộ Quốc phòng, nhất là Quân chủng phòng không – không quân, của Thủ đô Hà Nội, các địa phương liên quan và của các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

Thông tin, tuyên truyền về tình cảm và các hoạt động của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Ghi nhận và khẳng định sự trân trọng, lòng tri ân sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, các nhà khoa học Xô Viết và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, nhân dân thế giới trước đây đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam với tình cảm quốc tế cao cả trong những ngày tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh.

B.T

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang