Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tuyên truyền các đề án của Chính phủ về giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ sâu rộng, toàn diện, hiệu quả

Thứ năm, 21/02/2013, 08:22:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Ngay sau khi BCĐ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các Đề án của Chính phủ (Đề án 343/CP "Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (Giai đoạn 2010 - 2015); Đề án 704/CP về “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”), là thành viên BCĐ tỉnh về thực hiện các Đề án, Sở TT-TT, Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể đối với các phòng nghiệp vụ và phóng viên tổ chức các hoạt động phối hợp và tuyên truyền sát thực với yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Công tác tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước cho đội  ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên; biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục  phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền công tác chỉ đạo điểm về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước tại các điểm chỉ đạo đại diện cho các vùng miền, ngành, lĩnh vực trong tỉnh; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ, tiêu chí người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước trong cộng đồng và hệ thống trường học; trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng lực lượng cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt trong tổ chức, thực hiện tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam ở cơ sở; TT nhân rộng các mô hình về giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước trong cộng đồng, trường học và các ngành liên quan.

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh công tác tuyên truyền đảm bảo tính xã hội rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, từng vùng miền; phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ, quần chúng nhân dân, các ngành, các cấp, các đoàn thể tổ chức xã hội trong việc xây dựng, gìn giữ, phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nêu cao vai trò người phụ nữ trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội.

Sở TT-TT cập nhật các thông tin liên quan đến các Đề án trên Cổng giao tiếp điện tử. Đài PT-TH tỉnh, đài các huyện, thành, thị tích cực đưa các nội dung giới thiệu các Đề án và nêu gương điển hình phụ nữ tiêu biểu. Các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép, phản ánh sinh động gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, KHH gia đình, đấu tranh với các hành vi, bạo lực, bạo hành đối với phụ nữ…

Báo Phú Thọ tuyên truyền thực hiện các Đề án trên cả 3 ấn phẩm: 5 kỳ báo in hàng ngày và 1 kỳ báo cuối tuần, Phú Thọ miền núi và báo Phú Thọ điện tử.  Nội dung tuyên truyền tương đối linh hoạt như: Đưa tin, bài phản ánh, ảnh báo chí, tọa đàm, trao đổi phỏng vấn, phóng sự...

Trên các ấn phẩm Báo Phú Thọ, hết năm 2010, đã thực hiện được 41 tin bài ảnh, năm 2011 thực hiện được 65 tin bài ảnh, năm 2012 thực hiện được 71 tin bài ảnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến 2 Đề án.  Hoạt động tuyên truyền đã tập trung hướng mạnh về cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà Đề án đặt ra.

 Cùng với việc tuyên truyền trên các  phương tiện thông tin đại chúng, việc tuyên truyền trực quan và các hình thức khác cũng được các cấp, các ngành coi trọng. Hội LHPN các cấp đã lồng ghép tuyên truyền 4 phẩm chất của người phụ nữ “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, kiến thức “nuôi con bằng sữa mẹ, gắn kết yêu thương”, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho trẻ vị thành niên với trên 1600 buổi tuyên truyền cho hàng chục vạn chị em. Các cấp liên đoàn lao động tổ chức trên một ngàn buổi tọa đàm thu hút trên 7 vạn lượt NLĐ tham gia. Riêng việc tổ chức nói chuyện chuyên đề về chuẩn mực người phụ nữ với 432 buổi đã thu hút trên 4 vạn nữ CNVCLĐ tham dự. Đoàn thanh niên tổ chức trên 1500 buổi về nội dung của các Đề án cho trên 19 vạn lượt ĐVTN. Các ngành có lực lượng lao động nữ đông,  có những đặc thù như ngành Giáo dục, Y tế, Văn hóa –Thể thao và Du lịch, đều quan tâm tổ chức các hình thức truyền thông nội dung các Đề án, đặc biệt quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, ứng xử cho cán bộ CNV, học sinh, sinh viên…

Hoạt động thông tin, truyền thông đã nâng cao nhận thức cho CBCC,VC và người lao động trong việc tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Phú Thọ nói riêng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với những kiến thức về nuôi dạy con tốt.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, trong thời gian tới công tác tuyên truyền cần được phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp, các ngành và cơ quan thường trực cần có sự chủ động hơn, bám sát kế hoạch đã xây dựng cho cả giai đoạn. Coi trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nhất là điểm chỉ đạo tại một số địa phương, các trường học, một số ngành về giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Có sự điều tra, khảo sát, đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm để nắm bắt dư luận xã hội và bạn đọc, nhằm xác định nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả với các nhóm đối tượng.

Việc tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “vẻ đẹp của phụ nữ đất Tổ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH”, không chỉ góp phần làm sinh động hình thức tuyên truyền thực hiện các Đề án 704/CP và 343/CP của Chính phủ mà đây được coi là hình thức khảo sát, đánh giá hiệu quả các Đề án mang lại nên cần được sớm triển khai.

Thăng Long

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang