Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Việt Trì: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học

Thứ ba, 19/03/2013, 14:10:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Hiện tại có khoảng 195 cơ quan, doanh nghiêp, trường học đóng trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị liên quan đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, nhất trí, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương.

Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã giao cho lực lượng bảo vệ là lực lượng nòng cốt về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác xây dựng, duy trì và phát triển phong trào tại đơn vị. Lực lượng bảo vệ đã thực hiện làm tốt công tác tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm 2012, tham mưu cho cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về an ninh trật tự, thực hiện thế trận an ninh nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả rất đáng biểu dương, khích lệ.

Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ không để kéo dài gây mất đoàn kết. Tại các cơ quan doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị; lực lượng bảo vệ đã tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thực hiện Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo triển khai xây dựng thế trận an ninh nhân dân”, vận động cán bộ công nhân viên và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, không ngừng củng cố hoạt động của các tổ an ninh tự quản trong các đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 20/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng phong trào nhân dân tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới”. Hầu hết các doanh nghiệp, trường học đều có các hình thức tự quản, các mô hình tự quản phù hợp với chức năng, đặc điểm của từng đơn vị; nhiều cơ quan đã thành lập Hội đồng an ninh trật tự, Ban an ninh trật tự, tổ tự quản… Trong năm 2012, cấp ủy, chính quyền, lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường, xã, Công an thành phố trong công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT và tham gia ký cam kết giữ gìn ANCT, bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, PCCC, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống ma túy…; phối hợp thực hiện công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng, chấp hành tốt công tác khai báo lưu trú dành cho người nước ngoài. Các cơ quan doanh nghiệp đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức giao ban định kỳ tháng, quý, sơ kết 6 tháng. Qua đó đã kịp thời trao đổi, thông báo, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã phối hợp các cơ quan doanh nghiệp, trường học tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ký cam kết, phát tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, giáo dục pháp luật về ma túy 61 buổi với 56.469 lượt cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh tham gia. Với những thành tích đạt được trong phong trào, năm 2012 có 6 tập thể và 10 cá nhân được các cấp khen thưởng và Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì ANTQ.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Công an thành phố Việt Trì đã có Kế hoạch số 17 ngày 06/3/2013 về phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối cơ quan doanh nghiệp, trường học năm 2013, đồng thời hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, trường học tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Trên cơ sở nội dung của kế hoạch thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, trường học có trách nhiệm triển khai đến 100% cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên của đơn vị mình nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... trên địa bàn thành phố.

 Thanh Xuân

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang