Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Thứ bảy, 21/09/2013, 07:37:00
Print + | - Font Size: A
Vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển

A Font Size: - | +

PTO- Được thành lập theo Quyết định 2106/QĐ – UBND ngày 22-8-2013 của UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHHN) tỉnh Phú Thọ ra đời là một tổ chức chính trị xã hội chuyên trách về lĩnh vực đối ngoại nhân dân có nhiệm vụ góp phần gìn giữ, làm đầu mối kết nối, thúc đẩy, mở rộng và tăng cường các mối quan hệ đối ngoại vốn có giữa nhân dân Phú Thọ với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Nhà nước Việt Nam vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển. LHHN sẽ là nhịp cầu thúc đẩy những hoạt động giao lưu hợp tác giữa nhân dân đất Tổ với nhân dân các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo… và là một kênh thông tin vận động kêu gọi các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài viện trợ nhân đạo cho nhân dân những vùng nghèo của tỉnh.

Đồng chí Trần Phù Tiêu thay mặt Ban Thường vụ Hội  Hữu nghị nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tháng 6-2013.
Đồng chí Trần Phù Tiêu thay mặt Ban Thường vụ Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tháng 6-2013.

Tiền thân của LHHN là Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 14-3-2012 theo Quyết định số 668/QĐ-UBND của UBND tỉnh nhằm thực hiện   công tác chuyên trách về hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và là bộ phận cấu thành nên lực lượng đối ngoại chuyên trách của tỉnh. Ngay sau khi được thành lập, Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động với nhiều nội dung có ý nghĩa chính trị, xã hội hiệu quả, thiết thực.

Hội đã tăng cường tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân tới các tổ chức thành viên, các hội viên của Hội Hữu nghị và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền quảng bá về hình ảnh quê hương, con người, sự nghiệp đổi mới của tỉnh Phú Thọ; quảng bá phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh: “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, cùng các bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo vùng đất Tổ đến với đồng bào trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ nhất đến nay, Hội Hữu nghị nhân dân đã xác định đẩy mạnh quan hệ hữu nghị nhân dân với các nước láng giềng và trong khu vực, tiếp tục thúc đẩy việc thành lập các Hội Hữu nghị song phương giữa tỉnh Phú Thọ với các nước. Thành lập 4 chi hội thành viên: Chi hội Việt - Lào, Chi hội Việt - Séc - Slovakia, Chi Hội Việt - Trung, Chi Hội Việt - Hàn. Đồng thời đôn đốc tạo điều kiện để 2 Chi hội Việt - Lào và Việt - Séc - Slovakia tiến hành Đại hội và được Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức công nhận điều lệ, Ban Chấp hành. Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã có 5 Hội Hữu nghị được UBND tỉnh ra quyết định thành lập, gồm: Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh; Hội Hữu nghị Việt - Nga; Hội Thân nhân Việt kiều Lào - Thái; Hội Hữu nghị Việt - Lào; Hội Hữu nghị Việt - Séc -     Slovakia và 2 chi hội Hữu nghị là thành viên của Hội Hữu nghị tỉnh: Chi Hội Việt - Trung, Chi Hội Việt - Hàn. Hội đang tiếp tục vận động một số tổ chức Hữu nghị như: Ban liên lạc Việt - Đức, Ban liên lạc Việt - Bulgaria, Ban liên lạc Việt - Hungary, Ban liên lạc Việt - Campuchia... và một số tổ chức Hữu nghị khác tham gia thành viên của Hội Hữu nghị. Từ khi thành lập đến nay Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, 35 năm quan hệ Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn... Chủ động tham gia các hoạt động hữu nghị, đền ơn đáp nghĩa và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và ngày quốc tế lao động 1-5; cử cán bộ tham gia cùng đoàn cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dự liên hoan hữu nghị Việt - Trung tại Trung Quốc; tham dự gặp mặt ngày truyền thống của Hội Hữu nghị Việt – Nga; tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào; dự giao lưu, gặp gỡ Hội Thân nhân Việt kiều Lào - Thái...

Đối với công tác vận động tài trợ nhân đạo, Hội đã bước đầu triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị và thực hiện tốt các nhiệm vụ quan hệ, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác tài trợ cho các dự án xã hội mang tính chất từ thiện nhân đạo và dự án phát triển trên địa bàn như: Đề xuất và vận động Liên hiệp các TCHN Việt Nam ủng hộ 15.000 USD và công ty COPI (tổ chức NGO) ủng hộ 2.000 USD cho quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công lễ bàn giao hàng viện trợ của công ty POSCO E&C Hàn Quốc cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh, trị giá: 28.551 USD; phối hợp với tổ chức Latter-day Saint Charities (LDSC - Mỹ), Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth tổ chức Lễ trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh với trị giá: 270.300.000 VNĐ tương đương với 12.978 USD.

Trước yêu cầu về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh và nguyện vọng của các tổ chức hữu nghị trong tỉnh, Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh Phú Thọ được nâng cấp thành LHHN tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Phú Thọ với nhân dân các nước trên thế giới; tiếp tục vận động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam; chủ động đối thoại và vận động, đấu tranh dư luận, hợp tác có hiệu quả với các đối tác liên quan về vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; nghiên cứu và triển khai một số nội dung, hình thức hợp tác mới kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới. Mở rộng hơn nữa quan hệ và tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục với Liên hiệp các tỉnh bạn và nhân dân các nước trên thế giới. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân, trong nhiệm kỳ đầu (2013- 2018) LHHN đã xác định rõ những mục tiêu phải làm là:

Tích cực, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, nhất là các nước láng giềng; củng cố quan hệ với các tổ chức bạn bè truyền thống, mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thiện chí với đất nước và với tỉnh ta.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh Việt Nam và Phú Thọ với bạn bè thế giới. Tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các nước. Động viên khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức và hiểu biết về quốc tế của quần chúng nhân dân. Huy động sự đóng góp tài trợ trong và ngoài nước để mở rộng các hoạt động của LHHN.

Chủ động vận động viện trợ, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài theo đúng quy định pháp luật để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh. Phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời phát hiện tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, độc lập chủ quyền quốc gia và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, trong thời gian tới LHHN sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:

Trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, LHHN sẽ tập trung củng cố quan hệ với các tổ chức bạn bè truyền thống, thiết lập và mở rộng quan hệ với các tổ chức đối tác mới theo hướng đa dạng hóa, chú trọng xây dựng quan hệ với các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư có tiềm năng, uy tín nhằm mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế. Tăng cường việc kết hợp các hoạt động hữu nghị với việc tuyên truyền giới thiệu về mục tiêu đường lối chính sách và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và tỉnh, giữa hỗ trợ hợp tác đầu tư với công tác vận động phi Chính phủ nước ngoài.

Công tác vận động tài trợ tiếp tục được đẩy mạnh. LHHN tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ, phấn đấu đưa giá trị thực hiện của các dự án tài trợ trên địa bàn theo hướng tăng dần trong những năm tiếp theo. Tích cực tổ chức hội nghị tiếp xúc các nhà tài trợ nước ngoài nhằm tạo môi trường gặp gỡ, giao lưu để tăng cường hợp tác phát triển mối quan hệ đối tác đang hoạt động tại tỉnh với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài mới.

Ngoài ra các hoạt động thông tin đối ngoại, củng cố xây dựng tổ chức cũng được LHHN tỉnh coi trọng thông qua các hoạt động: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng chiến lược hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; củng cố xây dựng tổ chức bộ máy của LHHN, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên; quan tâm phát triển hội viên và các tổ chức thành viên, trong đó tập trung thu hút sự tham gia của thanh niên, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân và các hội đoàn thể, hội nghề nghiệp...

Với sự ra đời của LHHN tỉnh trên cơ sở phát huy những ưu điểm mà Hội Hữu nghị nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được, sẽ tạo nên bước ngoặt đưa hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Phú Thọ lên một tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trần Phù Tiêu

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang