.

Vai trò của MTTQ với công tác tôn giáo

Xuất bản: 07:44, Thứ Sáu, 19/05/2017, [GMT+7]
.

PTO- MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức vận động đồng bào các tôn giáo hoạt động theo hướng tuân thủ pháp luật, sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp vận động đồng bào các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xã hội lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động “Vì người nghèo”.
 

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh thăm, tặng quà các chức sắc và tăng ni, phật tử chùa Cát Tường, phường Tiên Cát (TP Việt Trì) nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017.
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh thăm, tặng quà các chức sắc và tăng ni, phật tử chùa Cát Tường, phường Tiên Cát
(TP Việt Trì) nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017.


Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, để đảm bảo an ninh trật tự các vùng giáo, MTTQ đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh cho các vị chức sắc, chức việc; động viên đồng bào có đạo tích cực tham gia hiệu quả chương trình toàn dân tham gia phòng ngừa tấn công, tố giác tội phạm.

Hàng năm, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo và các tín đồ, phật tử tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cả neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam… Từ đó, tạo sự sẻ chia, gắn kết trong cộng đồng.

Việc xây dựng đội ngũ cốt cán trong các tôn giáo được MTTQ các cấp chú trọng. MTTQ thường xuyên quan tâm phát hiện bồi dưỡng, lựa chọn những người có uy tín trong các tôn giáo để giới thiệu tham gia đại biểu HĐND, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn tỉnh có 391 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tham gia Ủy viên UB MTTQ các cấp; nhiệm kỳ 2016 - 2021 toàn tỉnh có 221 người theo các tôn giáo tham gia đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, MTTQ luôn động viên các chức sắc, chức việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự…

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tôn giáo luôn được MTTQ các cấp đẩy mạnh. Các sinh hoạt tôn giáo, chương trình đại hội, hội nghị tôn giáo được MTTQ các cấp tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Cùng đó, MTTQ thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị phổ biến, học tập nội dung các Nghị quyết, Nghị định, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo.

Nhiều nội dung chuyên đề được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp trao đổi, làm việc cụ thể với Tòa Giám mục Hưng Hóa hoặc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để các chức sắc, chức việc và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo nhân các ngày lễ lớn, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo cũng như những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở kịp thời đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo.

Từ năm 2001 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành, thị và cơ sở tổ chức được 3 hội nghị biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt, đã giúp đỡ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ đại hội; tích cực phối hợp thành lập Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022…

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác vận động các quần chúng tín đồ, chức sắc trong các tôn giáo, xây dựng lực lượng cốt cán phong trào trong các tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, lành mạnh của các tôn giáo, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc; quan tâm tới đời sống và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo.

Chủ động đề xuất giải quyết thỏa đáng những yêu cầu hợp pháp chính đáng của đồng bào công giáo; tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác vận động, tập hợp người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo; đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo...

Phương Thảo

.
.
.
.
.