Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời đại mới

Thứ bảy, 11/11/2017, 08:07:09
Print + | - Font Size: A
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời đại mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời đại mới

A Font Size: - | +

img9510-1510279568
Thi đấu Cờ tướng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân khu 16, phường Gia Cẩm (thành phố Việt Trì).

PTĐT- Suốt chiều dài lịch sử, từ thời đại các Vua Hùng dựng nước đến nay, đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh to lớn, là nền tảng cho thắng lợi trong các cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc và dựng xây đất nước. Những ngày này, ở khắp các khu dân cư trong tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18 - 11). Phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Phù Tiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời đại mới.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng, độc giả rất mong muốn nghe ông chia sẻ về điều này?

Trong nhiều năm qua, các khu dân cư trong tỉnh đều tổ chức rất tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức ngày hội nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đó cũng là dịp tổng kết đánh giá hoạt động 1 năm của khu dân cư trên tất cả các lĩnh vực, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gia đình đã có những hoạt động tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động. Đồng thời, cũng là dịp để các cán bộ, đảng viên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thông qua đây tình đoàn kết cộng đồng trong khu dân cư được thân tình, gắn bó hơn...

Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” đã góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ra sao, thưa ông?

Trong thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai thực hiện như vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; biểu dương, tặng quà các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, con em quê hương Phú Thọ đỗ thủ khoa các trường đại học, cao đẳng; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, vận động nhân dân tu sửa đường giao thông. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trao nhà Đại đoàn kết ở tất cả các địa phương trên toàn tỉnh. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cũng là dịp các tầng lớp nhân dân đánh giá kết quả việc thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư; các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền để khẳng định vai trò và vị trí của MTTQ trong cộng đồng và nhiều các hoạt động khác... Thông qua đó đã đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào nền nếp, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân, được nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng. 

Xin ông cho biết Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm nay có những điểm gì mới so với mọi năm? 

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư do MTTQ Việt Nam cấp xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thực hiện, các khu dân cư phối hợp chủ trì. Trong đó chú trọng phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để quy mô tổ chức cho phù hợp. 

Ở phần lễ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận sẽ báo cáo tới quần chúng nhân dân các nội dung về tình hình dư luận xã hội và đời sống nhân dân; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới (đô thị văn minh) của địa phương; ý kiến của nhân dân tham gia với đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú; về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phương hướng thực hiện năm tiếp theo... Cùng với đó là tổ chức nội dung hoạt động “Ngày pháp luật Việt Nam” theo hướng tuyên truyền, phổ biến quán triệt pháp luật thông qua các tiểu phẩm, hái hoa dân chủ, đố vui, hò vè, câu chuyện pháp luật...

Về phần hội, các khu dân cư sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội trại; khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức “bữa cơm đoàn kết” để tạo không khí đoàn kết, ấm cúng trong cộng đồng và tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, phần hội có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ cho phù hợp.

Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo và đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về dự ngày hội cùng một số khu dân cư. Các khu dân cư được vinh dự đón tiếp và mời các đồng chí lãnh đạo Trung ương về dự đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức của ngày hội; chắc chắn sẽ là những điểm tổ chức tốt, tạo dấu ấn đối với các tầng lớp nhân dân.

Trước xu thế hội nhập và phát triển, UBMTTQ tỉnh sẽ làm gì để nâng cao vai trò của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp, thưa ông?

Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của UBMTTQ Việt Nam. 

Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Hoàng (Thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang