Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tân Sơn thực hiện hiệu quả công tác thanh tra

Thứ tư, 13/06/2018, 08:15:40
Print + | - Font Size: A
Tân Sơn thực hiện hiệu quả công tác thanh tra

Tân Sơn thực hiện hiệu quả công tác thanh tra

A Font Size: - | +

img6216-1528852627
Lãnh đạo Trường tiểu học Tân Phú chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng thanh quyết toán các khoản kinh phí theo đúng quy định

PTĐT- Để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, huyện Tân Sơn chú trọng công tác tiếp công dân; thường xuyên tiến hành kiểm tra các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xem xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp; thực hiện tốt các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện tổ chức các cuộc thanh tra đúng luật, đảm bảo nội dung, quy trình, đúng thời gian; kết luận thanh tra chính xác, khách quan; việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể, Thanh tra huyện tập trung thanh tra việc thực hiện quản lý Nhà nước liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản gắn với công tác phòng, chống tham nhũng của huyện. 

Năm 2017, Thanh tra huyện triển khai 12 cuộc thanh tra ở 17 đơn vị, quý I - năm 2018, triển khai 5 cuộc tại 10 đơn vị ở các lĩnh vực như quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, các hoạt động tài chính khác, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các trường mầm non, tiểu học và THCS Vinh Tiền, Trường mầm non và THCS Tân Sơn; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND các xã: Văn Luông, Minh Đài, Tân Sơn, Lai Đồng, Tam Thanh, Thu Cúc. 

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Chánh Thanh tra huyện cho biết: “Trên cơ sở những thiếu sót, tồn tại được nêu trong các kết luận thanh tra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau kết luận thanh tra; đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị”. 

Từ việc thanh tra các vụ việc có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần không nhỏ, tạo cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã  thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, chủ động xử lý giải quyết đơn thư và đối thoại trực tiếp với công dân. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn không có vụ việc phức tạp đông người, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo, chủ yếu các đơn kiến nghị, phản ánh. Tỷ lệ giải quyết trực tiếp cho công dân hiểu và nhất trí ngay tại buổi tiếp dân đạt 50% tổng số lượt công dân được tiếp. Số đơn được tiếp nhận của toàn huyện theo đó giảm  so cùng kỳ, tỷ lệ giải quyết xong đơn thuộc thẩm quyền của toàn huyện đạt 100%.
Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, UBND huyện Tân Sơn tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; chủ động các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất được giao. Nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác, từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Công Huy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang