Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Sơn: Bảo vệ, phát triển rừng góp phần giảm nghèo bền vững

Thứ hai, 06/08/2018, 07:15:11
Print + | - Font Size: A
Thanh Sơn: Bảo vệ, phát triển rừng góp phần giảm nghèo bền vững

Thanh Sơn: Bảo vệ, phát triển rừng góp phần giảm nghèo bền vững

A Font Size: - | +

01-1533514610Lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát để giữ rừng.

PTĐT-Những năm gần đây, nhờ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng rừng, đặc biệt là Nghị định 75 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thanh Sơn đã có một phần thu nhập ổn định, đời sống từng bước được cải thiện và nâng cao, tiến tới làm giàu từ rừng.

Để chủ động trong công tác chỉ đạo trồng và bảo vệ rừng, huyện và các xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng. Hàng năm huyện tiến hành khảo sát và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch giao cho các xã, thị trấn thực hiện trồng rừng sản xuất tập trung được thụ hưởng chính sách của tỉnh theo Nghị quyết số 01/2016/NQ- HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng với nhiều hình thức: Tập huấn, xây dựng và phát hành bản tin, tờ rơi,… phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ và phát triển rừng của các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở quy hoạch 3 loại rừng, phương án chuyển đổi rừng, huyện tiến hành cắm mốc phân chia ranh giới 3 loại rừng; rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ, xây dựng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp cho từng loại rừng, nâng cao hiệu quả quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh từ rừng. Thực hiện khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất lâm nghiệp theo hướng thâm canh, hiệu quả, trong đó đã chuyển đổi rừng bạch đàn chồi, bồ đề kém hiệu quả sang trồng keo tai tượng; trồng rừng nguyên liệu sang trồng và chuyển hóa rừng gỗ lớn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện không thực hiện giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, do đa số diện tích rừng đã được giao quyền quản lý, sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, một số diện tích do UBND xã quản lý được giao cho các tổ bảo vệ rừng. Tổng diện tích đất rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý là 27.571,08ha, trong đó diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 27.019,65ha, đạt 98%. Tính đến hết năm 2017, diện tích khoán bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất là 1.200ha, với 108 hộ tham gia thực hiện trên địa bàn 10 xã, tổng kinh phí hỗ trợ trên 300 triệu đồng; tổng diện tích khoán bảo vệ rừng là 8.491,0ha, với 229 hộ tham gia trên địa bàn 17 xã, kinh phí hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cho 1.168,1ha diện tích đã trồng; kinh phí hỗ trợ trên 2 tỷ đồng với 538 hộ được hưởng thụ; diện tích được hỗ trợ trồng rừng phòng hộ là 11,2ha; 3 hộ được nhận hỗ trợ, tổng số kinh phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng, đặc biệt là kinh phí khoán, hỗ trợ bảo vệ rừng cao hơn so với trước đây nên người dân nhận đất, nhận rừng đã thực sự quan tâm phát triển kinh tế rừng gắn với các lợi ích, xã hội cũng như môi trường từ rừng mang lại. Vì vậy, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp đã được quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thực hiện giảm nghèo và mang lại sự thay đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là khu vực dân cư sống dựa vào rừng.

Huyền Trang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang