Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ hai, 08/10/2018, 06:06:28
Print + | - Font Size: A
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

A Font Size: - | +

img1467-1538953679
Ủy ban MTTQ xã Đồng Luận phối hợp với chính quyền công khai các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân nắm bắt kịp thời, giải quyết các thủ tục theo đúng trình tự.

PTĐT - Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Thủy đã tích cực vận động các cấp, ngành,  tổ chức thành viên tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm của địa phương, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ủy ban MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TW gắn với thực hiện các chương trình hành động của MTTQ huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng Quy định về chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu trong hệ thống Mặt trận nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, góp phần xây dựng hệ thống Mặt trận các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội còn tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của huyện để phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội theo các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI. Thời gian qua, đã tiến hành giám sát thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, việc thực hiện chế độ chính sách mai táng phí đối với cựu chiến binh khi qua đời...

Ông Đoàn Hồng Canh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Thủy cho biết: “Qua tổ chức thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện quy chế, quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội”. 

Ủy ban MTTQ huyện còn phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tham gia các cuộc giám sát theo quy định. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thực hiện giám sát theo hướng tập trung vào các nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, qua đó đã tập hợp ý kiến, kiến nghị với chính quyền địa phương và các ngành chức năng thực hiện các nội dung giám sát theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình xây dựng. 

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; tích cực đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường việc giải trình trực tiếp các ý kiến tại buổi tiếp xúc, những ý kiến còn lại được tiếp thu tổng hợp trung thực, đầy đủ gửi các cơ quan hữu quan để giải quyết, kịp thời trả lời cử tri, từ đó, tạo niềm tin trong cử tri và nhân dân. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện còn tích cực tham gia thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang