Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội Nông dân tỉnh tiếp nối truyền thống vẻ vang, vững bước trên con đường cách mạng

Thứ hai, 14/10/2019, 07:45:06
Print + | - Font Size: A
Hội Nông dân tỉnh tiếp nối truyền thống vẻ vang, vững bước trên con đường cách mạng

Hội Nông dân tỉnh tiếp nối truyền thống vẻ vang, vững bước trên con đường cách mạng

A Font Size: - | +

041-1570975908
Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2019 nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.

PTĐT - Suốt 89 năm qua, giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ một lòng tin tưởng theo Đảng, có những đóng góp quan trọng trong cách mạng giải phóng dân tộc, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trên quê hương Đất Tổ.

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 207.165 hội viên chiếm 92,11% so với số hộ nông nghiệp đang sinh hoạt tại 2.754 chi Hội, ở 265/277 xã, phường, thị trấn có tổ chức cơ sở Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp, 
đoàn kết nông dân, với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội cơ sở là nền tảng, xây dựng chi hội là địa bàn hành động, là cầu nối giữa tổ chức Hội với hội viên. Hội đã và đang xây dựng các mô hình chi hội nghề nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, rà soát số lượng, chất lượng hội viên ở từng chi, tổ hội, tăng cường kết nạp hội viên mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và vận động nông dân được các cấp Hội tổ chức triển khai đồng loạt, có trọng tâm, trọng điểm đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên, nông dân gắn bó chặt chẽ với tổ chức Hội, các cấp Hội đã tăng cường, đổi mới về hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động, thông qua hội nghị tập huấn chuyên đề, sinh hoạt định kỳ, tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm, gặp mặt, truyền thông trên trang Thông tin điện tử, cuốn Thông tin công tác Hội đã nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Hàng năm có 100% cán bộ và trên 95% hội viên nông dân đã được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. 

Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, cung ứng phân bón trả chậm, nhận ủy thác vốn vay ngân hàng CSXH, xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình liên kết trong sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn được đẩy mạnh ở tất cả các cấp Hội. Hiện nay, toàn tỉnh nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng số dư nợ là 1.117.493 triệu đồng cho 37.088 hộ vay vốn, tại 1.180 tổ tiết kiệm và vay vốn; Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hiện quản lý số tiền là 39.785 triệu đồng cho 1.185 hộ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; bình quân mỗi năm trực tiếp tổ chức từ 15 - 20 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 500 - 700 học viên là lao động nông thôn; tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về xây dựng mô hình kinh tế tập thể cho trên 700 cán bộ, hội viên, nông dân; thành lập từ 2 - 5 tổ hợp tác, mô hình kinh tế tập thể liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa... 

Các phong trào do Hội phát động như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh... được các cấp Hội triển khai tích cực, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào cách mạng của giai cấp nông dân, thu hút được đông đảo các hộ nông dân hưởng ứng tham gia. Mỗi năm toàn tỉnh bình quân có trên 80 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Hiệu quả của phong trào đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, giúp người nông dân có ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu, chủ động khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tiền vốn, lao động, phát huy sức sáng tạo trong nông dân, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản...

Bên cạnh đó, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” được triển khai quyết liệt, hiệu quả với phương pháp tuyên truyền thuyết phục, sáng tạo, với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Nông dân đã hiến hàng vạn m2 đất, hàng triệu ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng... để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi công cộng... tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội, đóng góp quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh.

Với những đóng góp của mình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Hội Nông dân tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015), 2 lần được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2013, 2016), UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2013); 7 cá nhân được tặng Huân Chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 184 tập thể, cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen; 1.476 cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 152 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên; từng bước xây dựng hình mẫu người nông dân thế hệ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững: Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia bảo vệ môi trường.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; kiện toàn và phát triển lực lượng tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phối hợp với lực lượng quân sự địa phương xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bức xúc của nông dân; tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; tham gia thực hiện tốt chính sách “Hậu phương quân đội” và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, cơ hội, thách thức khi nước ta hội nhập quốc tế; giới thiệu, quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Đất Tổ, nông sản, hàng hóa đặc sản của địa phương. 

Hà Thị Hương
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang