Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển kinh tế địa phương

Thứ hai, 30/12/2019, 10:19 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

img0209-1577676077

PTĐT - Ngày 30/12, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế địa phương - Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045”.

Hội thảo đã nhận được 54 tham luận của giảng viên các trường đại học, các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu,các nhà quản lý kinh tế từ trung ương đến các địa phương tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau của phát triển vùng trong tất cả các lĩnh vực cơ bản, tập trung vào 05 vấn đề: Lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi Bắc Bộ; Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh; Các loại hình doanh nghiệp của vùng; Liên kết vùng; Định hướng và giải pháp phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của vùng.

Hội thảo nhằm tìm kiếm, đề xuất giải pháp hữu ích, tư vấn chính sách, định hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững cho tỉnh và vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Trường Đại học Hùng Vương đã tích cực, chủ động hợp tác với các trường, cơ sở đào tạo của nhiều quốc gia, trọng tâm là hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ. Thông qua hội thảo, nhà trường có thêm nhiều cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn hoạch định chính sách phát triển; tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu và các sở,ngành, địa phương trong cả nước.

Cao Hương

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security