Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thạch Khoán thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ sáu, 06/12/2019, 08:27:06
Print + | - Font Size: A
Thạch Khoán thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thạch Khoán thực hiện dân chủ ở cơ sở

A Font Size: - | +

img6796-1575595733
Do thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đã góp phần động viên khuyến khích người dân xã Thạch Khoán tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
- Xưởng gia công may mặc của chị Trịnh Thị Hương, khu Cầu tạo việc làm cho 15 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng.

PTĐT - Thạch Khoán là xã miền núi của huyện Thanh Sơn, có 1.393 hộ với 5.341 nhân khẩu. Trong đó có 31% bà con nhân dân theo đạo Thiên chúa, dân tộc Mường chiếm 53%. Xã đã chỉ đạo, sắp xếp sáp nhập từ 13 khu dân cư giảm còn 10 khu. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của huyện, tình hình thực hiện dân chủ trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.

Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo đã chủ động xây dựng chương trình công tác, phân công thành viên phụ trách địa bàn, in ấn tài liệu để cung cấp cho các đoàn thể, các bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư. Trong quá trình tổ chức thực hiện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn giữ vai trò đại diện của nhân dân, tích cực giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

 Xã đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp, trọng tâm là thực hiện những nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Với những vấn đề về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện như: Phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; phát triển ngành nghề; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của xã; dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã; xây dựng cơ sở hạ tầng... Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã công khai cho nhân dân biết thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, tiếp xúc cử tri, các tổ chức đoàn thể để thông báo trực tiếp đến nhân dân… 

Từ sự đồng thuận xã đã làm tốt công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo; chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung các quy ước, hương ước của xã và khu dân cư; xã hội hóa ủng hộ kinh phí tu sửa cấp thiết Khu Di tích Đình Thạch Khoán với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia hiến đất, góp tiền, góp công để làm đường giao thông nông thôn. Hiện nay, tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; tổng huy động nguồn lực thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2019 đạt 1.978 triệu đồng, trong đó vốn cộng đồng dân cư (ngày công, tiền mặt, hiến đất) đạt 1.300 triệu đồng.

Thực hiện dân chủ ở Thạch Khoán còn được thể hiện qua việc nhân dân trực tiếp thực hiện giám sát. Với vai trò của mình, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã hiện nay đã giữ đúng vai trò là đại diện cho nhân dân thực hiện quyền giám sát các nội dung quan trọng như: Giám sát việc nhận và chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”; xây dựng nông thôn mới... Thông qua giám sát việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án; các chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc, kết quả lấy phiếu tín nhiệm bầu các chức danh cấp xã; mức thu các loại phí, lệ phí… được làm rõ, đảm bảo tính chính xác, hợp lòng dân.

Ông Đặng Tiến Dũng- Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, Thạch Khoán đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Thông qua việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ, ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ trong nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu ngày càng được phát huy, qua đó đã tác động tích cực đến việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang