Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Thứ tư, 15/07/2020, 07:59:46
Print + | - Font Size: A
Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

A Font Size: - | +

a55-1594684285
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình sản phẩm “vườn trải nghiệm của bé” tại Trường Mầm non thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao.

PTĐT - Bám sát chủ đề thi đua giai đoạn 2016- 2020 “CNVCLĐ Phú Thọ trí tuệ, sáng tạo, đổi mới vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, sớm đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự tạo điều kiện, phối hợp có hiệu quả của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVCLĐ hưởng ứng, tích cực tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành động lực và sức mạnh thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đề tài sáng kiến, công trình sản phẩm có giá trị được đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thực hiện, áp dụng trong thực tế, mang lại giá trị KT-XH  cao. Trong 5 năm đã có 45.023 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn; 86 công trình, sản phẩm tiêu biểu có giá trị KT-XH được các cấp công đoàn gắn biển chào mừng nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, tổ chức Công đoàn; hàng trăm đề tài, dự án của CNVCLĐ được ứng dụng, triển khai rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... 

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và công tác được các cấp, các ngành khen thưởng. Từ năm 2016 đến nay, đã có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Kỷ niệm chương Hùng Vương; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ; 90 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh; 67 cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo; 268 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 2 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn; 1 cá nhân được bình chọn trong 90 gương cán bộ công đoàn tiêu biểu, 2 chủ tịch CĐCS được biểu dương là Bí thư chi, đảng bộ cơ sở tiêu biểu toàn quốc; 90 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở;  20 tập thể và 48 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 10.354 lượt tập thể và 29.325 lượt cá nhân được các cấp công đoàn biểu dương khen thưởng. 

Để tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Kết hợp hài hoà giữa phong trào thi đua chung với phong trào thi đua theo ngành, nghề, xây dựng công trình sản phẩm... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.
 Đổi mới công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cụ thể. Tổ chức phát động đăng ký giao ước thi đua và có các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động tham gia. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là kỹ năng tổ chức phong trào quần chúng. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác thi đua, khen thưởng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm thi đua trong tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng phong trào, các điển hình tiên tiến...

Phạm Sơn
Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang