Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phong trào thi đua phải thực sự chất lượng và có ý nghĩa thiết thực

Thứ ba, 14/07/2020, 06:40:52
Print + | - Font Size: A
Phong trào thi đua phải thực sự chất lượng và có ý nghĩa thiết thực

Phong trào thi đua phải thực sự chất lượng và có ý nghĩa thiết thực

A Font Size: - | +

22-1594683653Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình Trung tâm điều khiển xa tại Công ty Điện lực Phú Thọ.

PTĐT - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày, phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, nhân rộng và lan tỏa những việc làm tốt thông qua biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác, những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời truyền tải thông điệp “người lao động là vốn quý, ổn định việc làm, chăm lo đời sống của người lao động là chìa khóa thành công của mọi doanh nghiệp”.

Trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn, việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được các cấp Công đoàn trong tỉnh duy trì, tổ chức sôi nổi, liên tục, đều khắp trong các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, LĐLĐ tỉnh tổ chức, phát động phong trào thi đua với những chương trình, nội dung khác nhau.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều chỉ đạo, tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua giữa LĐLĐ tỉnh với LĐLĐ các huyện, thành, thị; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu Công nghiệp; các công đoàn cơ sở trực thuộc; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động. Thực tế cho thấy, sau mỗi lần tổ chức biểu dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác thì phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động được dấy lên mạnh mẽ, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên vẫn còn những nơi, những lúc phong trào thi đua chưa mạnh, chưa sâu rộng, đều khắp, nội dung thi đua còn nghèo nàn, hình thức thi đua chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Việc kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, phát hiện, nhân rộng điển hình ở một số địa phương, ngành, cơ sở còn chậm.


1-1594683743

Hiện nay, nhiều đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến mới chỉ để tuyên dương, chứ chưa phải để mọi người noi theo mà học tập, phấn đấu và vượt lên. Cùng với đó, quan niệm về điển hình tiên tiến trong các đơn vị hiện vẫn chưa rõ ràng, nhiều đơn vị thậm chí còn nhầm lẫn giữa điển hình với người có thành tích, do vậy, có đơn vị đặt ra yêu cầu quá cao cho điển hình, cứ nghĩ điển hình thì phải toàn diện, phải liên tục đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhưng thực tế của phong trào thi đua cho thấy, có thể có điển hình toàn diện nhưng cũng có điển hình từng mặt, không nhất thiết phải toàn diện, điển hình không phải là tích lũy, là phép cộng tất cả các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hay thành tích. Có những điển hình tiên tiến biểu dương, khen thưởng xong không nhân rộng được vì đơn vị không xây dựng được kế hoạch nhân rộng bài bản, hoặc điển hình tiên tiến không thực chất, không được tập thể lao động bầu chọn giới thiệu, điển hình khó làm theo... Điều này làm giảm tác dụng, ý nghĩa của việc biểu dương điển hình tiên tiến rất nhiều.

Bước vào giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy, mục tiêu của phong trào thi đua được LĐLĐ tỉnh xác định là “CNVCLĐ Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững”. Từ mục tiêu này, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp, trọng tâm vẫn là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong lao động công nghiệp.


123-1594683757

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với các cấp, các ngành chức năng chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo cho người lao động như vấn đề tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... tạo động lực để người lao động làm việc hăng say, đảm bảo quan tâm đến quyền lợi của người lao động từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đối với cán bộ Công đoàn làm công tác thi đua, phải thực sự gắn bó với phong trào ở cơ sở, từ đó nắm bắt, phát hiện các điển hình tiên tiến cần phát huy, nhân rộng, tạo sức sống cho phong trào, tránh tình trạng biểu dương, khen thưởng điển hình qua báo cáo, cần xác định rõ công tác thi đua, khen thưởng là trách nhiệm của mình, là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động của Công đoàn cơ sở. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng việc xem xét đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng, quy trình phát hiện, xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng, nhân rộng. Có như vậy, phong trào thi đua yêu nước mới thực sự đi vào thực chất, mới có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh cái hay, cái tốt, đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu.

Hà Đức Quảng 
Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ  

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang