Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ sáu, 16/10/2020, 16:39 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

img8491-1602841247

PTĐT - Ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đồng chí Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. 

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; cán bộ pháp chế, xây dựng pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật ban hành năm 2015. Trong đó, Luật được bổ sung vào các nội dung cơ bản như: quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như: thu hẹp phạm vi loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quán triệt Quyết định số 1323/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Quyết định số 1995/QĐ – BTT của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. 

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi triển khai Luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật ban hành văn bản QPPL; góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật với 11 nhóm nội dung mới. Để đưa đạo luật này vào cuộc sống, phát huy hết hiệu quả các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu, nắm kỹ các nội dung mới của Luật và các nhiệm vụ trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật này của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu cho Lãnh đạo địa phương, đơn vị triển khai đầy đủ, triệt để, hiệu quả các nhiệm vụ.

Huy Thắng

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security